Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Аспірантура та доктарантура

ДО УВАГИ
ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ, ТА ЗДОБУВАЧІВ

Графік звітувань

Відповідно до пунктів 31, 41, 50 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (зі змінами), пункту 15 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 в період з 02 по 13 квітня 2018 року проводиться звітування докторантів, аспірантів та здобувачів (додаток 1) на засіданнях відповідних кафедр.

За результатами проведеного звітування необхідно до 19 квітня 2018 року подати до відділу з координації наукової роботи та докторантури:
  • 1. Звіт про виконання індивідуального плану роботи (додаток2, 3, 4, 5).
  • 2. Індивідуальний план роботи з підписами наукового консультанта (керівника) і завідувача кафедри Інституту.
  • 3. Витяг з протоколу засідання кафедри Інституту з висновком про результати атестації (додаток 6, 7, 8, 9) .