Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ

        Документи до складання кандидатських іспитів

        Вимоги до складання кандидатських іспитів для аспірантів (здобувачів), які навчаються в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:
        Порядок та умови прикріплення з метою складання кандидатських іспитів для осіб, які не навчаються в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:
        Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.01 - теорія та історія державного управління
        Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.02 - механізми державного управління
        Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.03 - державна служба
        Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.04 - місцеве самоврядування

        Програма з підготовки аспірантів та здобувачів до здачі кандидатського іспиту з філософії