Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Аспірантура та докторантура

Новини

Оголошення

Наукові підрозділи

Наукова робота

Підготовка науково - педагогічних та наукових кадрів

Науково - комунікативні заходи

Періодичні іноземні видання

Наукові фахові видання України

Періодичні видання з проблем публічного управління

СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ


Документи до складання кандидатських іспитів

Терміни складання кандидатських іспитів (сесії) Загальні рекомендації щодо складання кандидатських іспитів

Вимоги до складання кандидатських іспитів для аспірантів (здобувачів), які навчаються в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:

з іноземної мови зі спеціальності


Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.02 - механізми державного управління

Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.03 - державна служба

Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.04 - місцеве самоврядування