Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Аспірантура та докторантура

Новини

Оголошення

Наукові підрозділи

Наукова робота

Підготовка науково - педагогічних та наукових кадрів

Науково - комунікативні заходи

Періодичні іноземні видання

Наукові фахові видання України

Періодичні видання з проблем публічного управлінняГрафік консультацій до кандидатських іспитів

ПРОГРАМА АСПІРАНТСЬКИХ СЛУХАНЬ

Розклад занять аспірантів

Денна

ВечірняВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ
ТА АСПІРАНТУРИ
СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ ЗВІТУВАННЯ
Порядок проведення попередньої
експертизи дисертаційних робіт
Навчально-методичне забезпечення підготовки докторів філософії ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ


ПЛАН-ГРАФІК проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт
Додаток 1

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ КАДРІВ


З 2016 року в інституті розпочато підготовку докторів філософії та докторів наук зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування. Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання відповідної освітньо-наукової або наукової програми за відповідною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.
В інституті з метою впорядкування підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів щорічно затверджується графік конкретних заходів і розробляються плани контролю підготовки і звітування аспірантів та докторантів.
Результати дисертаційних досліджень докторантів і аспірантів регулярно розглядаються на теоретико-методологічних семінарах, засіданнях науково-експертної ради з залученням представників органів публічної влади. В практику роботи інституту введено проведення розширених засідань кафедр з метою попередньої експертизи кандидатських і докторських дисертацій.
Відділом з координації наукової роботи та докторантури підготовлено комплекс інформаційно-методичних матеріалів, які забезпечують організаційну та методичну підтримку процесу вступу в аспірантуру та докторантуру, підготовки дисертаційних робіт та процедури прилюдного захисту дисертацій.
Основними функціями відділу є:
  • 1. забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів підготовки докторів наук та докторів філософії;
  • 2. організація та забезпечення конкурсного відбору до аспірантури та докторантури інституту;
  • 3. контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів та планів наукової роботи, щорічним звітуванням на засіданнях кафедр аспірантів та докторантів;
  • 4. організація атестації аспірантів та докторантів;
  • 5. консультування аспірантів та докторантів з питань підготовки дисертаційних робіт та процедури прилюдного захисту;
  • 6. організація та забезпечення попередньої експертизи дисертаційних досліджень докторантів та аспірантів інституту;
  • 7. підготовка матеріалів на вчену раду з питань: зарахування до аспірантури та докторантури, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних навчальних планів, наукових планів роботи, тем дисертаційних досліджень тощо.

За роки функціонування докторантури та аспірантури в інституті підготовлено близько 20 докторів наук з державного управління та 150 кандидатів наук з державного управління.
За довідками звертатись до відділу з координації наукової роботи та докторантури ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, хол 4 поверх гуртожитку т./ф 048-70-59-743 Е-mail: aspirantura.oridu@gmail.com