Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайтуПрийом на базі диплому молодшого спеціаліста:
Бакалаврська підготовка за спеціальністю 073 “Менеджмент”

   Відповідно до п. 4.3 Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальності 073"Менеджмент на вільні місця на 2 курс на денну та заочну форму навчання за договором приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "молодшого спеціаліста" незалежно від напряму попередньої освіти. Зарахування за результатами вступних випробувань.

При прийомі на навчання для здобутя ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний відбір здійснюється за результатами двох екзаменів та з урахуванням середнього балу диплому молодшого спеціаліста:
  • - вступного випробування – тестування з основ менеджменту. Оцінювання проводиться за 50-бальною шкалою оцінювання від 0 до 50 балів. Особи, які за результатом складання випробування набрали менше 5 балів до участі у конкурсі не допускаються;
  • - вступного випробування – тестування з основ управління і адміністрування. Оцінювання проводиться за 40-бальною шкалою оцінювання від 0 до 40 балів. Особи, які за результатом складання вступного випробування набрали менше 5 балів до участі у конкурсі не допускається.

Строки подання заяв, вступних випробувань, проведення конкурсу та зарахування на базі молодшого спеціаліста
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі освіти
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня 2018 року, до 18:00 24 липня 2018 року, до 18:00
Строки проведення вступних випробувань 25 – 31 липня 2018 року 25 – 31 липня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 01 серпня 2018 року не пiзнiше 01 серпня 2018 року
Вибір вступниками місця навчання до 18:00 години 03 серпня 2018 року до 18:00 години 03 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 08 серпня 2018 року не пізніше 08 серпня 2018 року

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ (ТІЛЬКИ КОПІЇ):
1 Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання
2 Копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
3 Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копію паспорту або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта)
4 Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
5 Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см
6 Копію військового квитка чи посвідчення про приписку до призовної дільниці
7 Два поштових конверти з марками (із заповненою зворотньою адресою)

«* Вступник особисто пред'являє оригінал документу про освіту (атестат або диплом), паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку)».

Вартість та строки навчання
спеціальність 073 "Менеджмент"

Форми навчання Строки навчання Вартість навчання
Оплата за семестр
ДЕННА форма навчання 3 роки 6 000,00
ЗАОЧНА форма навчання 4 років 3 800,00

                                             (!) Документи для ознайомлення: Бланк договору на навчання(денна ф.н.)                                                                                                       Бланк договору на навчання(заочна ф.н.)

Програми підготовки до вступних випробувань

Офіційні документи


Приймальна комісія

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua