Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Інститут здійснює прийом на базі повної загальної середньої освіти (атестату) для здобуття ступеню бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» з наданням кваліфікації "бакалавр з менеджменту" на денну та заочну форму навчання за договором
Бакалаврська підготовка за спеціальністю 073 “Менеджмент”
Випускникам шкіл: Прийом на базі повної середньої освіти (атестату)

Конкурсний відбір проводиться за сумою балів з 3-х предметів, зазначених у сертифікаті УЦОЯО та з урахуванням середнього балу атестату:

Предмети
ЗНО (2016, 2017)
1. Українська мова та література – (вага – 0,3)
2. Історія України – (вага – 0,3)
3. Математика або Іноземна мова (англійська, німецька, французька) (вага – 0,3). Мінімальний прохідний бал для кожного з предметів – 100 балів. Вага середнього балу атестату – 0,1.

«Остаточний конкурсний бал балансується регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому, для інституту важливі два коефіцієнти:

 • - РК дорівнює 1,01 (в містах Дніпро, Львів, Одеса та Харків);
 • - СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.»

   

Школа майбутнього менеджера – безкоштовні курси щодо введення у спеціальність.


ЗАЯВИ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ПОДАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ НА САЙТІ

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі освіти
повної загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 16 липня 2018 року
Закiнчення прийому заяв та документiв вiд осiб, якi мають право вступати на ocнoвi спiвбесiди, вступних iспитiв 20 липня 2018 року, до 18:00 08 серпня 2018 року
Закiнчення прийому заяв та документiв вiд осiб, якi вступають тiльки на ocнoвi сертифiкатiв ЗНО 26 липня 2018 року, до 18:00 14 серпня 2018 року
Строки проведення Інститутом співбесід 21 – 23 липня 2018 року 09 – 11 серпня 2018 року
Строки проведення Інститутом вступних випробувань 21 – 26 липня 2018 року 09 – 11 серпня 2018 року
Вибір вступниками місця навчання не пiзнiше18:00 години 10 серпня 2018 року не пiзнiше 18:00 години 17 серпня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пiзнiше 12:00 години 01 серпня 2018 року не пiзнiше 15 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 31 серпня 2018 року не пізніше 31 серпня 2018 року

* крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції» (відп. до п. 4 розд. V Умов прийому)

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ (ТІЛЬКИ КОПІЇ):
1 Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання
2 Копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
3 Копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання , виданого у 2016 - 2018 роках
4 Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копію паспорту або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта)
5 Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
6 Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см
7 «Документи, що дають право на вступ за спеціальними умовами*». Відповідно примітку «* У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається вступником до заяви» замінити на «* У разі наявності у вступника спеціальних умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні спеціальні умови додається вступником до заяви»
8 Копію військового квитка чи посвідчення про приписку до призовної дільниці
9 Два поштових конверти з марками (із заповненою зворотньою адресою)

* У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається вступником до заяви.


«Право на зарахування за результатами співбесіди до Інституту на бакалаврську підготовку за спеціальністю 073 «Менеджмент» мають особи:
 • - визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • - яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • - особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
Право на участь у конкурсному відборі до Інституту на бакалаврську підготовку за спеціальністю 073 «Менеджмент» тільки за результатами вступних випробувань та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року мають:
 • - особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • - особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року №124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
 • - особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.» • *   Абітурієнт особисто пред'являє оригінал документу про освіту (атестат або диплом), паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку), а також документи, що дають право на втуп за спеціальними умовами.
  **   Абітурієнт заповнює особисто в приймальній комісії в разі подання заяви в паперовій формі

      (!) Документи для ознайомлення: Порядок подан. Заяв.pdf


  Вартість та строки навчання
  спеціальність 073 "Менеджмент"

  Форми навчання Строки навчання Вартість навчання
  Оплата за семестр
  ДЕННА форма навчання 4 роки 6 000,00
  ЗАОЧНА форма навчання 4 роки 3 800,00


                                               (!) Документи для ознайомлення: Бланк договору на навчання(денна ф.н.)                                                                                                       Бланк договору на навчання(заочна ф.н.)


  Приймальна комісія

  Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
  65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
  тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua