Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Видавнича діяльність

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ ДО УВАГИ АВТОРІВ
Вийшло друком

Шановні колеги, читачі!

       Видавництво Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України пропонує вашій увазі літературу, що вийшла з друку останнім часом. Це книги, присвячені вирішенню проблем державотворення, місцевого самоврядування, управління галузями народногосподарського комплексу. У пропонованих виданнях подаються науково-практичні розробки, що віддзеркалюють новітні здобутки в науці управління, досліджується зарубіжний досвід. Як відомо, ця відносно нова наука охоплює широкий спектр дисциплін і є синтезом досягнень різних наук: гуманітарних, природничих, точних та інших. І тому література з державно-управлінських питань стане в пригоді спеціалістам різних напрямків, викличе зацікавленість не лише у професіоналів – державних службовців, а й у всіх, хто вивчає секрети управління.
       Придбання нашої літератури здійснюється на підставі виставленого рахунку або післяплатою.Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали IX Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 25 трав. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 232 с.Зміст у електронному вигляді
Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: матеріали XIX Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 26 квітня 2018 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 252 с.Зміст у електронному вигляді Програма
Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 26 трав. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 222 с.Зміст у електронному вигляді
Публічне управління: від теорії до практики [Електронний ресурс] : матеріали симпозіуму до 15-річчя утворення кафедри державного управління і місцевого самоврядування 25 лист. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 132 с.Зміст у електронному вигляді

Попередні публікації