Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайтуЗ листопада 2016 р. по лютий 2017 р. було проведено аспірантські слухання за участю заступника директора з наукової-роботи, сектору підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, аспірантів, здобувачів, наукових керівників, завідувачів кафедр, викладачів, провідних науковців Інституту, на яких було представлено результати дисертаційних досліджень наступних аспірантів:
1. Лесик О.В., тема дисертації: «Становлення та розвиток вітчизняної моделі державного управління» (наук.кер. – Приходченко Л.Л., д.держ.упр., професор).
2. Чабанова К.І., тема дисертації: «Механізм деволюції у системі врядування на регіональному та місцевому рівні» (наук.кер. – Саханєнко С.Є., д.держ.упр., професор).
3. Куспляк Г.І., тема дисертації: «Механізми державного управління результативністю програм галузі капітального будівництва» (наук.кер. – Голинська О.В., к.держ.упр., доцент)
4. Чернов С.В., тема дисертації: «Організаційно-правовий механізм державної експертизи проектів у сфері публічного управління» (наук.кер. – Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор)
5. Базенко В.А., тема дисертації: «Управління органами місцевого самоврядування ефективним розвитком фізичної культури та спорту» (наук.кер. – Марущак В.П., д.держ.упр., професор).
6. Добрій Д.О., тема дисертації: «Моделювання системи залучення зовнішніх ресурсів для регіонального розвитку в Україні» (наук.кер. – Кривоцва О.М., к.держ.упр).
7. Сьомова Т.Ю., тема дисертації: «Теоретичні основи «Good Governance»: європейський досвід та його адаптація до умов України» (наук.кер. – Горячук В.Ф., д.е.н., старший науковий співробітник).
8. Лемець М.В., тема дисертації: «Інституційно-правові інструменти реалізації політики європейської інтеграції України» (наук.кер. – Кривцова В.М., к.і.н., доцент).
9. Шульгіна Т.М., тема дисертації: «Механізми реалізації державної політики щодо соціального захисту інвалідів в Україні» (наук.кер. – Сокур Н.В., к.політ.н., доцент).
10. Войновський М.М., тема дисертації: «Організаційно-правові засади забезпечення інституційної спроможності місцевого самоврядування в Україні» (наук.кер. – Колісніченко Н.М., к.держ.упр., доцент).
Аспірантські слухання організовано з метою обговорення результатів дисертаційних досліджень аспірантів та надання їм методичної, організаційної та практичної допомоги під час підготовки дисертації до публічного захисту.
Фотогалерея додається.