Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту25 березня 2017 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшов День відкритих дверей, зокрема щодо прийому до докторантури та аспірантури.
Заступник директора з наукової роботи С.А. Попов розповів бажаючим про можливості вступу до аспірантури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Підкреслив важливість своєчасного та успішного захисту дисертації з метою здобуття ступеня доктора філософії.
Завідувач сектору підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів І.В. Матвєєнко проінформувала про терміни подачі документів, освітньо-наукову програму та навчальні плани за денною, вечірньою та заочною формами навчання підготовки докторів філософії та переваги здобуття наукового ступеня в аспірантурі.
У заході взяли участь представники різних регіонів України, які бажають підготувати та захистити дисертаційні дослідження в Інституті. Провідні науковці Одеського регіонального інституту надали роз’яснення щодо тематики дисертаційних досліджень кафедр та проінформували про потенційних наукових керівників.
Фотогалерея додається.