Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайтуВідповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 03 квітня 2017 року о 13.30 в аудиторії № 305 відбулося розширене засідання кафедри української та іноземних мов спільно з кафедрою регіональної політики та публічного адміністрування з попереднього захисту кандидатської дисертації Войновського М.М. «Організаційно-правові засади забезпечення інституційної спроможності місцевого самоврядування в Україні» (за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування). Згідно порядку денного було заслухано доповідь дисертанта за результатами дисертаційного дослідження, відгуки рецензентів: д.держ.упр., професора, професора кафедри економічної та фінансової політики Миколайчука М.М.; д.держ.упр., професора, професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування Саханєнка С.Є.; к.держ.упр., доцента, доцента кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Чебана О.І. Представники професорсько-викладацького складу кафедр української та іноземних мов та регіональної політики та публічного адміністрування взяли активну участь в обговоренні результатів дисертаційного дослідження, надали зауваження та пропозиції щодо подальшої роботи. За результатами розширеного засідання кафедри було прийнято рішення рекомендувати кандидатську дисертацію Войновського М.М. для попереднього розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.

Фотогалерея додається.