Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   20 квітня 2017 року відбулося розширене засідання кафедри регіональної політики та публічного адміністрування з попередньої експертизи кандидатської дисертації Нагорної Г.О. «Теоретичні та практичні проблеми соціального проектування в Україні: управлінський аспект», науковий керівник д.філос.н., професор Балабаєва З.В. (спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління).
   26 квітня 2017 року було проведено попередню експертизу на розширеному засіданні кафедри державного управління і місцевого самоврядування кандидатської дисертації Гуненкової О.В. «Муніципальні послуги в Україні в умовах реформування територіальної організації влади: процеси та технології», науковий керівник д.держ.упр., доцент Молодожен Ю.Б. (спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування).
   27 квітня 2017 року кафедра державного управління і місцевого самоврядування провела розширене засідання кафедри з попереднього захисту кандидатської дисертації Лужецької Н.А. «Механізми реалізації державної політики щодо запобігання та протидії наркоманії», науковий керівник д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л. (спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління).
   Згідно порядку денного було заслухано доповіді здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління за результатами дисертаційного дослідження, відгуки рецензентів, наукових керівників. Представники науково-педагогічного складу кафедр Інституту взяли активну участь в обговоренні результатів дисертаційних досліджень. За результатами попередньої експертизи було прийнято рішення рекомендувати кандидатські дисертації Гуненкової О.В., Лужецької Н.А., Нагорної Г.О. для подальшого розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.

Фотогалерея додається.