Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління:
   29 червня 2017 року відбулося розширене засідання кафедри державного управління і місцевого самоврядування з попередньої експертизи кандидатської дисертації Віліжінського В.М. на тему «Реформування системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням національних традицій врядування», науковий керівник к.держ.упр., доцент Попов М.П. (спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування).
   29 червня 2017 року було проведено попередню експертизу на розширеному засіданні кафедри державного управління і місцевого самоврядування кандидатської дисертації Лесик О.В. «Становлення та розвиток вітчизняної моделі державного управління», науковий керівник д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л. (спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління).
   30 червня 2017 року кафедра регіональної політики та публічного адміністрування провела розширене засідання кафедри з попереднього захисту кандидатської дисертації Чернова С.В. «Організаційно-правовий механізм державної експертизи проектів у сфері публічного управлння», науковий керівник д.держ.упр., професор Миколайчук М.М. (спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління).
   На цихзасіданнях було заслухано доповіді здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління щодо отриманих результатів дисертаційного дослідження, відгуки фахівців-експертів, наукових керівників. Представники науково-педагогічного складу кафедр Інституту взяли активну участь в обговоренні результатів дисертаційних досліджень. За результатами попередньої експертизи було прийнято рішення рекомендувати кандидатські дисертації Віліжінського В.М., Лесик О.В., Чернова С.В. для подальшого розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.