Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

З 4 по 8 лютого 2008 року
було проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою
"Впровадження ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування"

       В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 4 по 8 лютого 2008 року було проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою "Впровадження ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування" для керівників, заступників керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, міністерств АР Крим, заступників керівників апаратів обласних державних адміністрацій та Севастопольської міської державної адміністрації.

       Навчально - тематичний план семінару був підготовлений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 20.12.2007 року, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.

       Реалізація проголошеного курсу на європейську інтеграцію України вимагає прискорення реформування системи державного управління. Запровадження в органах виконавчої влади системи управління якістю на засадах ДСТУ ISO 9001-2001 є дієвим інструментом сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади та формування позитивного іміджу влади серед громадян України, бізнесових кіл та міжнародної спільноти.

       Необхідність розроблення Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади обумовлено:

  • відсутністю єдиних для всіх органів виконавчої влади стандартів і процедур діяльності;
  • недостатньою орієнтованістю діяльності органів виконавчої влади на задоволення потреб споживачів, зокрема у сфері надання послуг;
  • низькою якістю значної кількості послуг, що надаються органами виконавчої влади;
  • потребою у здійсненні додаткових заходів щодо запобігання проявам корупції серед посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

       Демократичне суспільство стає все більш вимогливим до влади, що змушує її орієнтувати всю діяльність на людину, на задоволення її потреб і інтересів через надання якісних послуг. Сферу публічних послуг становлять послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні.
       Запровадження публічних послуг у державному секторі вимагає від державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування вміння здійснювати аналіз політики, стратегічне планування, розроблення програм, їх управління та оцінювання.
       Потрібно побудувати систему управління якістю, яка стабільно забезпечуватиме якісний результат незалежно від нормативних, кадрових змін, змін на ринку тощо. Це означає, що вона має бути чутливою до змін і вчасно адаптуватися задля забезпечення якості свого продукту.

       Тематичний короткотерміновий семінар було розпочато лекцією на тему "Запровадження системи управління якістю в органах публічної влади", яку прочитала докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат географічних наук, доцент Безверхнюк Тетяна Миколаївна.
       У продовження теми короткотермінового семінару з лекцією на тему "Механізми побудови ефективної системи менеджменту якості в органах публічної влади" виступив завідувач кафедрою інформаційних технологій та систем управління Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук, доцент Логвінов Валерій Григорович.
       До участі у тематичному семінарі були запрошені і стали учасниками навчального процесу заступник начальника управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області - начальник відділу з питань реалізації державної політики у сфері державної служби Яворська Олена Іванівна, яка провела зі слухачами тематичну зустріч "Підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади завдяки реалізації системи управління якістю", а також представники Одеського регіонального центру стандартизації, метрології та сертифікації генеральний директор Державного підприємства - Царюк Віктор Миколайович і заступник генерального директора - Голомовзий Євгеній Миколайович, які виступили модераторами у роботі круглого столу "Впровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади".
       Слухачі тематичного короткотермінового семінару під час анкетування зазначили, що дуже корисним було спілкування з представниками установ, в яких стандартизація ДСТУ ISO 9001 - 2001 пройшла успішно, а саме: управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області і Державне підприємство "Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації".

       В рамках тематичного короткотермінового семінару викладачами Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України було проведено низку занять зі слухачами, а саме:

  • лекція на тему "Управління конфліктами та оцінка рівня конфліктності в організаційній системі", яку провела професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління - Пахомова Тетяна Іванівна;
  • лекція на тему "Етика публічного управління", яку провів доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат філософських наук - Оганісян Михайло Сергійович;
  • лекція на тему "Фінансовий менеджмент як фактори підвищення якості управління", яку провів доцент кафедри менеджменту організацій, кандидат економічних наук, доцент - Ісайко Володимир Андрійович.

       Цікавими, корисними та змістовними були тематичні зустрічі з слухачами короткотермінового семінару на тему "Регламентація діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування", яку провів заступник директора - начальник Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України Степан Гургенович Давтян, та "Інформаційно-аналітичний супровід впровадження державної політики якості публічного управління", яку провів начальник відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичних досліджень ОРІДУ НАДУ при Президентові України Попов Сергій Афанасійович.
       Практичне заняття з питань регулювання правових відносин посадових осіб органів публічної влади провела зі слухачами старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України Долгіх Наталія Прокопівна.
       Про деякі особливості публічної майстерності розповів слухачам під час практичного заняття головний редактор газети "Одеські вісті", заслужений журналіст України, член спілки письменників Болгарії, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук Нєнов Іван Георгійович. Цікаво пройшло практичне заняття професора кафедри української мови Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктора філологічних наук Ковалевської Тетяни Юріївни, в ході якої обговорювалися питання нейролінгвістичного програмування. Начальник методичного відділу Центру підвищення кваліфікації кадрів, старший викладач кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України - Шматовалентко Людмила Сергіївна цікаво, змістовно і динамічно провела тренінг "Система правил українського ділового стилю".

       За результатами проведення тематичного короткотермінового семінару "Впровадження ДСТУ ISO 9001 - 2001 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування", для керівників, заступників керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, міністерств АР Крим, заступників керівників апаратів обласних державних адміністрацій та Севастопольської міської державної адміністрації, слухачі зазначили у своїх анкетах високий рівень викладання в Центрі ПКК, та актуальність тематики занять.
       Найвищих оцінок, як зазначили слухачі, заслуговує тематика занять і рівень викладання Безверхнюк Т.М., Давтяна С.Г., Долгіх Н.П., Ковалевської Т.Ю., Царюка В.М., Шматоваленко Л.С.
       Підведенням підсумків навчального процесу тематичного семінару було проведення тестування зі слухачами і видача сертифікатів за результатами навчання та методичних матеріалів у електронному вигляді на дисках.
       Всіх слухачів семінару було ознайомлено з умовами вступу до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

       На прохання слухачів працівники навчально-організаційного відділу Центру ПКК організували екскурсію по місту Одеса та відвідування Одеського національного оперного театру у вільний від навчального процесу час.

Фотоматеріали.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©