Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

У Національній академії ліцензовано 7 нових спеціальностей


З 1 липня 2008 році за рішенням Державної акредитаційної комісії Національній академії державного управління при Президентові України надано ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальностями: "Публічна політика та управління", "Регіональне управління", "Місцеве самоврядування", "Публічне адміністрування", "Державне управління у сфері охорони здоров'я", "Державне управління у сфері освіти", "Державне управління у сфері національної безпеки".

Запровадження спеціальності "Публічна політика та управління" обумовлено необхідністю державних службовців враховувати політичну конкуренцію та боротьбу різних груп інтересів в Україні; працювати з обмеженими ресурсами в умовах політичної конкуренції; забезпечувати суспільну підтримку державної політики. Метою запровадження цієї спеціальності є формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь з вдосконалення методів прийняття та контролю управлінських рішень суб'єктами публічної політики у відповідності до реальних практичних ситуацій, особливостей функціонування основних груп інтересів в Україні, а також форм взаємодії інститутів держави з групами інтересів бізнесу та громадянського суспільства.

На сьогодні за спеціальністю "Регіональне управління" жоден з ВНЗ не здійснює цілеспрямовану підготовку фахівців, потреба у яких зростає. Предметом вивчення цієї програми є теоретичні та практичні аспекти впливу держави, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів управління розвиток територій, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, поглиблення процесів децентралізації управління, формування вмінь та навичок практичного використання законодавчих актів, форм та методів регіонального управління для аналізу та вирішення місцевих та регіональних проблем, розробки регіональних програм тощо.

Предметом вивчення нової спеціальності "Місцеве самоврядування" є, власне, місцеве самоврядування як специфічна форма публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів. На сьогодні обмежена кількість ВНЗ здійснює підготовку фахівців за цією спеціальністю, яка у Національній академії буде комплексною, адаптованою до потреб службовців органів місцевого самоврядування, спрямовуватиметься на вирішення прикладних завдань розвитку територіальних громад та територій.

Досвід роботи Національної академії за освітнім напрямом "Державне управління" є підставою для розробок навчальних планів, методичного та навчального забезпечення навчального процесу за новою спеціальністю "Публічне адміністрування". Програма підготовки охоплює такі змістовні напрями як: інструменти демократичного врядування, інструменти регіонального розвитку та управління, інструменти європейської співпраці.

Суттєвою проблемою залишається невідповідність сучасним суспільним потребам компетенції, знань, вмінь, навичок керівників органів державного управління всіх рівнів та місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики у сфері охорони суспільного здоров'я в Україні, що і зумовлює необхідність впровадження нової спеціальності "Державне управління у сфері охорони здоров'я".

Актуальність творення нової спеціальності "Державне управління у сфері освіти", полягає у відсутності у вищих навчальних закладах України навчальних дисциплін, предметом вивчення яких були би освітня політика та державне управління освітою. Спираючись на європейський та світовий досвід, слухачі цієї спеціальності набудуть нових знань та умінь з аналізу політики, стратегічного управління та управління інноваційним розвитком галузі, опанують новими навичками оцінювання наслідків та ефективності виконання державних програм тощо.

Підвищення ефективності системи державного управління здійснюється шляхом реформування інститутів національної безпеки, підвищенням рівня професіоналізму та відповідальності посадовців в усіх її ланках. Таким чином, виникає потреба в підготовці магістрів за новою спеціальністю "Державне управління у сфері національної безпеки", яка дала би можливість усунути дефіцит кваліфікованих кадрів.

Національна академія головним своїм завданням вбачає формування нової еліти - тих, кого прийматимуть на роботу тільки на основі професійних якостей, та пропонує їм програми підготовки, безпосередньо пов'язані з кваліфікаційними вимогами й акредитовані на зовнішньому, європейському, рівні.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©