Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


Інформація про атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня


    В Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Інститут) з 13 по 30 вересня 2010 р. відбувається атестація докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня відповідно до таких документів:
  1. 1. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (зі змінами) (пп.31, 41, 50).
  2. 2. Наказ директора Інституту "Про атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня" від 31 серпня 2010 р. № 93.
    Аспірантам, докторантам і здобувачам наукового ступеня кандидата наук в обов'язковому порядку подати до 1 жовтня 2010 р. до відділу підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів документи згідно переліком, та особисто взяти участь у засіданнях відповідних кафедр.


Перелік документів,
які необхідно подати до відділу підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів за результатами атестації

  1. Індивідуальний план роботи аспіранта (докторанта, здобувача наукового ступеня), підписаний науковим керівником (науковим консультантом) і завідувачем кафедри.
  2. Письмовий звіт про виконання індивідуального плану роботи аспіранта (докторанта, здобувача наукового ступеня) за 2009-2010 навчальний рік.
  3. Список опублікованих праць, оформлений за встановленим зразком та копії публікацій.
  4. Атестаційний висновок наукового керівника / консультанта.
  5. Витяг з протоколу засідання кафедри про результати атестації.
  6. Довідка з місця роботи (на час проведення атестації) із зазначенням категорії посади і рангу державного службовця (подається аспірантами заочної форми навчання та здобувачами наукового ступеня кандидата наук, підготовка яких здійснюється за державним замовленням).
  7. Копія квитанції, що підтверджує оплату послуг підготовки у 2010 - 2011 навчальному році (подається аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата наук, підготовка яких здійснюється за договором).






Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©