Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

З 12 по 13 травня на базі Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України було проведено семінар-нараду з удосконалення навчальних планів, програм та науково-методичного забезпечення навчального процесу.

     В роботі семінару-наради взяли участь представники Національної академії та Дніпропетровського, Львівського, Харківського регіональних інститутів державного управління, а також завідувачі кафедр та професори Одеського регіонального інституту державного управління.
     Відкрив семінар-нараду директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України М. М. Іжа.
     Про перспективи розвитку магістерських програм напряму підготовки "Державне управління" перед присутніми виступила віце-президент Національної академії, д.держ.упр., професор М. М. Білинська.
     На проблемних питаннях якості навчально-методичного забезпечення та організації навчального процесу наголосив В. М. Сороко, к.т.н., доцент, начальник управління з навчальної роботи Національної академії.
     Пропозиції щодо змін галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки "Державне управління" внесла Т. Б. Смолянська, начальник програмно-методичного відділу фахової підготовки та стажування Національної академії.
     Про доцільність запровадження освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" у галузі знань "Державне управління" та відповідних галузевих стандартів доповідав Є. Г. Матвіїшин, к.е.н., доцент, перший заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління.
     Учасники семінару обговорили широке коло питань, серед яких:
          1. Визначення механізму затвердження нормативно-методичних документів, що стосуються здійснення планування та організації навчального процесу в регіональних інститутах, зокрема: затвердження навчальних планів, затвердження та внесення змін до навчальних програм дисциплін.
          2. Стажування викладачів.
          3. Методика проведення контрольних випробувань.
     За результатами семінару-наради було розроблено пропозиції щодо стратегії розвитку навчання державних службовців в Україні та намічено шляхи подальшої співпраці.
     В обговоренні вищезгаданих питань активну участь прийняли провідні фахівці регіональних інститутів, зокрема: проф. Надолішній Петро Іванович, доц. Паламарчук Володимир Іванович, проф. Пахомова Тетяна Іванівна, проф. Ахламов Анатолій Геннадійович, проф. Якубовський Олексій Петрович, доц. Кривцова Валентина Михайлівна, проф. Овчаренко Світлана Володимирівна, начальники навчально-методичних відділів Горожанкіна Валентина Іванівна (ХаРІДУ) та Фурман Світлана Костянтитівна (ОРІДУ).


Фотогалерея додається.Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©