Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

2 липня 2012 року розпочинається стажування слухачів денної форми навчання в органах влади. Відповідно до п. 1.4.3. Перспективного плану роботи інституту на 2012 рік за результатами проходження стажування слухачів буде визначено кращого керівника стажування.

   Підготовчі етапи організації стажування реалізувалися згідно з планом заходів, який затверджено директором інституту 17 жовтня 2011 року. Саме ці заходи є складовою процесу підготовки фахівців за освітніми напрямами у системі управління якістю відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2008.
   Відповідно до Плану заходів організації стажування:
   - проведено анкетування слухачів першого курсу денної форми навчання щодо визначення варіанту організації стажування (цільове, адресне), відповідності місць стажування тематиці магістерського дослідження, попередньому місцю роботи та посад кадрового резерву;
   - підготовлено та проведено збори зі слухачами: з питань організації та проходження стажування в органах влади (листопад 2011 р. - в кожній групі окремо); з питань розроблення індивідуальних програм стажування (17.01.2012 р. - загальні збори); 23.05.2012 р. слухачів поінформовано про етапи проходження стажування та підготовку звіту;
   - проведено конкурсний відбір слухачів на стажування у центральні органи влади;
   - проведено семінар з керівниками магістерських робіт з питань організації, проходження та контролю за стажуванням слухачів (15.03.2012 р.);
   - роздано слухачам матеріали щорічної конференції 2011 року, які використовуються як методичні матеріали;
   - розроблено індивідуальні програми стажування слухачів;
   - підписано наказ про стажування слухачів в органах влади у 2012 році;
   - видано направлення слухачам для проходження стажування. На стажування в ЦОВ направлено 19 осіб.
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©