Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Метою зборів стало підведення підсумків діяльності у 2016-2017 навчальному році та обговорення перспективних завдань колективу інституту щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 2017-2018 навчальному році у відповідності до Плану дій інституту на 2016-2020 роки.
   До колективу інституту звернувся директор М.М. Іжа. У промові було акцентовано увагу на основних напрямках діяльності: проведення вступної кампанії, забезпечення якості навчального процесу, підготовка науково-педагогічних кадрів, робота з персоналом, міжнародна діяльність, вихована робота, матеріально-технічне забезпечення та фінансове забезпечення діяльності в умовах обмеженого фінансування. Директор зробив наголос на основних завданнях колективу та його дієву участь у реалізації Стратегії розвитку Національної академії.
   З доповіддю про підсумки 2016-2017 навчального року та перспективні завдання на новий навчальний рік виступив перший заступник директора М.П. Попов.
   Зазначено, що у грудні 2015 року Вчена рада схвалила Пріоритети розвитку інституту на 2016-2020 роки. Цім документам визначено нову місію закладу, стратегічну мету, цілі для її досягнення та Пріоритети розвитку. Наказом директора № 168 від 30 грудня 2015 року затверджено новий План дій на період до 2020 року.
   Протягом 2016-2017 навчального ріку у межах виконання свої статутних завдань, інститут працював в умовах викликів, що постали перед нашим начальним закладом, з одного богу – пов’язаних зі змінами у системі вищої освіти, зокрема імплементації норм Закону України про вищу освіту, а з іншого боку – пов’язаних з розробленням концепції та стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України до 2021 року.
   Під час доповіді було зроблено аналіз виконання завдань Плану дій інституту та окреслено необхідні заходи для повного та якісного його виконання у межах своїх компетненцій, враховуючі суспільно-політичну ситуацію в країни і нові завдання, які ставить перед нами Президент держави в контексті реформування Національної академії. Інститут разом з Національною академією повинні залишатися конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг.
   В обговоренні взяли участь декан факультету менеджменту та бізнес-технологій Ю.В. Євстюніна, професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук С.В. Овчаренко, начальник відділу організації освітнього процесу С.К. Фурман, завідувач сектору організаційної та виховної роботи Т.О. Фольгіна, начальник відділу експлуатаційно-сервісної роботи А.Ю. Тихонов, голова слухацького самоврядування Р. Мельник.
   За результатами обговорення зазначених питань вчена рада інституту ухвалила відповідне рішення, яке буде покладено в основу поточного планування діяльності кафедр та структурних підрозділів на навчальний рік.

Фотогалерея додається.