Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

В ПЕРІОД З 8 ПО 19 ВЕРЕСНЯ ВІДБУЛОСЬ НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМОЮ
ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ЕКОНОМІКИ
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
МІНІСТЕРСТВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА ЦІ ПОСАДИ

       Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади в період з 8 по 19 вересня в Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувалось навчання за професійної програмою для керівників та заступників керівників структурних підрозділів з економіки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, міністерств Автономної Республіки Крим та кадрового резерву на ці посади за темою: "Стратегічне планування економічного розвитку територій". Програма навчання була розроблена відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженого Головним управління державної служби України 20 листопада 2007 року, пропозицій Одеської обласної державної адміністрації, Управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області, Одеської міської ради, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.
       Стратегічне планування та менеджмент у державному управлінні та місцевому самоврядуванні є важливими елементами сучасного управління, яке забезпечує досягнення суспільно значущих цілей для соціально-економічного розвитку територій. Для реалізації цього необхідні висококваліфіковані кадри, які би мали спеціальні знання в цій сфері. Такими знаннями, зокрема, є поняття стратегії та тактики управління територіальним та регіональним розвитком, співпраці владних структур, громадськості та бізнесу, методології проектного менеджменту, бюджетної політики та навичок управління бюджетом, розвитку управлінського потенціалу, управління робочими взаємовідносинами.
       При плані 30 осіб, у зазначеному семінарі взяли участь 35, у тому числі: з Вінницької області - 7, Миколаївської області - 4, Одеської області - 3, Херсонської області - 4, з Автономної Республіки Крим - 17 осіб.
       Начальник відділу з питань інвестицій управління економіки та регіональної політики виконавчого комітету Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим Баскаков Дмитро Аркадійович не допущений до навчання по причині недотримання вимог дисципліни і внутрішнього розпорядку ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
       Роботу зазначеного семінару розпочав зі слухачами заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Степан Гургенович Давтян, який розповів слухачам про головні завдання Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України і Центру підвищення кваліфікації кадрів, правила внутрішнього розпорядку під час навчання, про систему надання навчальних послуг в зазначеному навчальному закладі, вимоги до слухачів.
       В ході навчального семінару зі слухачами було проведено 10 лекцій, 10 тематичних зустрічей, 3 тренінги, 5 "круглих столів", виїзний семінар-практикум, виїзне практичне заняття.

       Цікаво і динамічно були проведені заняття викладачів кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, а саме:

 • лекція "Адміністративно-територіальний устрій України" професора кафедри, доктора наук з державного управління - Саханенко Сергія Єгоровича;
 • лекція "Етика публічного управління" доцента кафедри, кандидата філософських наук - Оганісяна Сергія Михайловича;
 • лекція "Стратегічне планування економічного розвитку Одеського регіону" професора кафедри, доктора географічних наук - Топчієва Олександра Григоровича;
 • лекція "Принципи політичної нейтральності державних службовців" доцента кафедри, кандидата політичних наук - Свіріна Михайла Геннадійовича;
 • лекція "Стратегічне планування в органах публічного управління на державному та регіональному рівнях" завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктора наук з державного управління - Пахомової Тетяни Іванівни;
 • тренінг "Підвищення результативності праці керівника" доцента кафедри, кандидата політичних наук - Крупника Андрія Семеновича.
       На високому професійному рівні були проведені лекції викладачів кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:
 • "Етикет в діяльності державного службовця" завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професора заслуженого працівника народної освіти України -Якубовського Олексія Петровича;
 • "Політична система в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку" професора кафедри, доктора філософських наук - Балабаєвої Зінаїди Василівни.
       В роботі семінару взяли участь і працювали зі слухачами:
 • начальник управління фінансів Одеської міської ради - Бедрега Світлана Миколаївна, яка провела зі слухачами тематичну зустріч "Організація роботи з планування фінансових витрат на розвиток міста обласного значення";
 • Теплодарський міський голова - Печерський Леонід Мойсейович, який провів зі слухачами тематичну зустріч "Стратегічне планування, як чинник сталого розвитку міста Теплодар Одеської області".
       Корисними для подальшого використання в роботі були:
 • тематична зустріч "Правове регулювання трудових відносин в органах публічної влади", яку провела зі слухачами старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України - Долгіх Наталія Прокопівна;
 • тематична зустріч "Специфіка управління соціальними процесами", яку провів зі слухачами доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук - Ковальов Георгій Іванович;
 • тематична зустріч "Програмно-цільовий метод: реалізація галузевих та регіональних стратегій розвитку", яку провела зі слухачами старший викладач кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України - Голинська Олеся Володимирівна;
 • тематична зустріч "Проблеми регіональної політики і стратегічного планування", яку провів зі слухачами професор кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор географічних наук - Дергачов Володимир Олександрович;
 • тематична зустріч "Деякі підходи щодо удосконалення стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону", яку провів зі слухачами доцент кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук - Ісайко Володимир Андрійович;
 • тематична зустріч "Стратегія національної безпеки України та її вплив на планування територій", яку провів декан факультету державного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент - Кривоцюк Петро Степанович;
 • лекція "Економічне зростання та його фактори", яку провів зі слухачами професор кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук - Козинський Сергій Михайлович;
 • лекція "Маркетинг персоналу", яку провела зі слухачами завідувач кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук, доцент - Красностанова Наталія Едуардівна.
       Особливої цікавими і корисними, на думку слухачів, були заняття:
 • тематична зустріч "Регламентація діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, як чинник сталого економічного розвитку регіонів", яку провів зі слухачами заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України - Давтян Степан Гургенович;
 • тематична зустріч "Про запровадження державної служби в Україні", яку провів зі слухачами начальник управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області - Козік Анатолій Антонович;
 • лекція "Світові тенденції у вирішенні проблем планування розвитку територій", яку провела зі слухачами доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат технічних наук - Молодожен Юлія Борисівна;
 • тренінги "Експрес-методи управління стресом" та "Ефективна комунікація як умова реалізації державної стратегії управління", які провела зі слухачами доцент кафедри української та іноземних мова ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук - Бронікова Світлана Анатоліївна".
       Активну участь в обговоренні проблемних питань брали слухачі в ході "круглих столів":
 • "Міжрегіональна та транскордонна співпраця - основа регіонального розвитку", в роботі якого взяли участь викладачі кафедр європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України: завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент - Кривцова Валентина Михайлівна; доцент кафедри, кандидат військових наук - Остапенко Олександр Анатолійович; доцент кафедри, кандидат психологічних наук - Овчар Олег Михайлович;
 • "Проблеми формування, розгляду та затвердження програм соціально-економічного розвитку територій", в роботі якого взяли участь в.о. заступника начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетнї політики області апарату Одеської обласної ради - в.о. начальника відділу з питань економіки - Амангалієва Белла Гасієджатівна і заступник начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетної політики області апарату Одеської обласної ради - начальник відділу з питань бюджету - Усатюк Ігор Миколайович;
 • "Запровадження системи управління якістю в органах публічної влади", в роботі якого взяли участь начальник відділу регуляторної політики юридичного управління Одеської міської ради - Бурдін Дмитро Ростиславович, головний спеціаліст відділу з питань реалізації державної політики у сфері державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області - Чернобай Тетяна Анатоліївна, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління - Пахомова Тетяна Іванівна.
       16 вересня 2008 року в рамках зазначеного професійного навчання в Одеській міській раді проводився виїзний семінар-практикум "Стратегічне планування економічного розвитку міста обласного значення" (з досвіду Одеської міської ради).
       Мета проведення виїзного семінару-практикуму - ознайомлення з основними положеннями стратегічного плану сталого розвитку Одеси, Генеральним планом міста Одеса; обговорення проблемних питань щодо реалізації програм соціально-економічного розвитку міста обласного значення; порядок проведення моніторингу виконання програм соціально-економічного розвитку; цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку міста Миколаїв (в порядку обміну досвідом). В роботі семінара-практикуму взяли участь: Давтян Степан Гургенович - заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України; Фрейдлін Михайло Павлович - голова робочої групи по розробці стратегічного плану сталого розвитку міста Одеса, радник Одеського міського голови з питань стратегічного планування; Артеменко Сергій Вікторович - керівник департаменту проектного менеджменту Агенції програм розвитку міста Одеси, кандидат технічних наук; Баймуратов Михайло Олександрович - голова Інвестиційної ради при Одеському міському Голові, професор, доктор юридичних наук; Зубенко Євген Гнатович - в.о. начальника управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради; Лисенко Ольга Анатоліївна - начальник відділу соціально-економічного аналізу і прогнозування управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради; Розанов Всеволод Анатолійович - професор кафедри клінічної психології Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор медичних наук; Ярошенко В'ячеслав Олександрович - начальник управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради.
       Також цікаво динамічно було проведено виїзне практичне заняття "Проблемні питання економічного розвитку територій (з досвіду Одеської обласної державної адміністрації)" в роботі якого взяли участь працівники Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації, а саме: начальник Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації - Муратов Олег Михайлович, начальник відділу розвитку територій та моніторингу державних і регіональних програм - Мельничук Лариса Аскольдівна, заступник начальника відділу аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку області - Мощанець Тетяна Михайлівна, начальник відділу планування капітального будівництва та соціальної інфраструктури - Святиня Наталія Павлівна.
       В останній день тематичного короткотермінового семінару відповідно до розкладу занять було проведено екзамен у формі тестування. Всі слухачі успішно склали іспит: п'ятеро з оцінкою "D" (за Європейською кредитною трансферною системою - "задовільно"), дев'ятнадцять з оцінкою "С" (за Європейською кредитною трансферною системою - "добре"), одинадцять слухачів з оцінкою "В" (за Європейською кредитною трансферною системою - "дуже добре").
       На прохання слухачів працівники навчально-організаційного відділу Центру ПКК організували відвідування Одеського національного оперного театру у вільний від навчального процесу час.
       За результатами навчання всім слухачам було вручено свідоцтва та методичні матеріали у електронному вигляді на компакт-дисках

Фотогалерея додається.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©