Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Аспірантура та докторантура

Новини

Оголошення

Наукові
підрозділи

Наукова
робота

Підготовка науково - педагогічних та наукових кадрів

Науково - комунікативні заходи

Положення про Наукове товариство студентів, слухачів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Новини


В період з 29 по 30 березня 2019 року

В період з 29 по 30 березня 2019 року заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Ірина Матвєєнко та студентка 1 року денної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Катерина Шелестюк взяли участь у І Міжнародному форумі молодих управлінців.
01 квітня 2019 року

Відповідно до Плану-графіку інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 01 квітня 2019 року відбулося розширене засідання кафедри економічної та фінансової політики спільно з кафедрою державознавства і права з попередньої експертизи кандидатської дисертації Попової (Войтович) К.Г. на тему «Розвиток ресурсного забезпечення регіонів України в умовах децентралізації: концептуальні засади», науковий керівник к.держ.упр., доцент Голинська О.В. (спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування). Попова (Войтович) К.Г. виступила з доповіддю щодо отриманих результатів дисертаційного дослідження, представлені відгуки фахівців-експертів та наукового керівника. Представники науково-педагогічного складу кафедр інституту взяли активну участь в обговоренні результатів дисертаційних досліджень. За результатами попередньої експертизи було прийнято рішення рекомендувати кандидатську дисертацію Попової (Войтович) К.Г. для подальшого розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.


Представники інституту відвідали Академію публічного управління Республіки Молдова

01 березня 2019 року заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Ірина Матвєєнко, доцент кафедри української та іноземних мов Андрій Маєв та аспіранти ОРІДУ НАДУ при Президентові України Володимир Кулешов та Оксана Єльчієва взяли участь у міжнародній конференції «Внесок молодих дослідників у розвиток публічного управління». Науковий форум, що проводився на базі Академії публічного управління Республіки Молдова (м. Кишинів), об’єднав молодих вчених з Молдови, Чехії, Румунії та України.


«На допомогу аспіранту»

В читальній залі бібліотеки пройшов інформаційно- комунікативний захід «На допомогу аспіранту». Провідний бібліотекар Н. І. Фоміна розповіла аспірантам про структуру довідково-інформаційного апарату бібліотеки і системи IRBIS. Аспіранти здійснювали пошук інформації по різним напрямкам досліджень. В заході прийняла участь заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури І. В. Матвєєнко.


20 листопада 2018 року

Аспіранти 1 та 2 року навчання разом з завідувачем бібліотечного відділу Кудрявцевою О.В. та заступником начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Матвєєнко І.В. відвідали Одеську національну наукову бібліотеку. Завідувач відділу міжнародних проектів Диба Наталя Матвіївна ознайомила аспірантів з правилами користування бібліотечним фондом, електронною бібліотекою та електронними ресурсами.


8 листопада 2018 року Четвертий науковий англомовний семінар "New insights in public administration" (Нове розуміння публічного управління)


   В рамках дисциплін «Мистецтво комунікації та представлення наукових результатів іноземною мовою» та «Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування» відбувся четвертий щорічний науковий англомовний семінар "New insights in public administration" (Нове розуміння публічного управління), який був організований завідувачем кафедри української та іноземних мов Колісніченко Н.М. Захід розпочався вітальними словами Іжі М.М., директора інституту, Матвєєнко І.В., заступника начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури, які привітали учасників заходу, підкреслили значення вивчення іноземної мови у підготовці аспірантів - здобувачів ступеня доктора філософії, побажали активного використання навичок іншомовного спілкування в професійній та науковій діяльності. Тематика заходу розкривала напрямки дисертаційних досліджень аспірантів другого року всіх форм навчання.

З 01 жовтня 2018 року


   В Одеському регіональному інституту державного управління НАДУ при Президентові України розпочався новий навчальний рік на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. В 2018 році до аспірантури інституту вступило 30 осіб, з них: 7 осіб на денну, 7 на вечірню та 16 осіб на заочну форми навчання. Перший заступник директора Попов М.П. та заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Матвєєнко І.В. на загальних зборах привітали здобувачів вищої освіти зі вступом до аспірантури, побажали міцного здоров’я, успішного навчання та захисту майбутньої дисертаційної роботи. Аспірантів поінформували про організацію навчального процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, особливостями підготовки докторів філософії, правилами внутрішнього розпорядку інституту, поселення і проживання у гуртожитку інституту, а також провели вступний інструктаж з техніки безпеки.

16-17 травня 2018 року

Проведено Весняну школу докторів філософії «Сучасні тренди та виклики підготовки докторів філософії» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у режимі відеоконференцзв’язку між Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами. Модератором заходу виступила віце-президент Національної академії, д.держ.упр., професор Білинська М.М.

14 березня 2018 року

14 березня 2018 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся «круглий стіл «Шляхи локалізації Цілей сталого розвитку в Одеській області» в рамках міжнародного проекту Австрійської агенції розвитку та програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей». Модератором заходу виступив Мустафа Саит Ахметов, програмний координатор ПРООН.

14 березня 2018 року

14 березня 2018 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся «круглий стіл «Шляхи локалізації Цілей сталого розвитку в Одеській області» в рамках міжнародного проекту Австрійської агенції розвитку та програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».

01 березня 2018 року

01 березня 2018 року було проведено нараду в режимі відоеконференцзв’язку за участю Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами. Були обговорені питання:
- утворення єдиної інформаційної системи - Корпоративного електронного каталогу;
- прийняття до захисту дисертацій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». В обговорені взяв участь перший заступник директора інституту Попов М.П., який наголосив на необхідності вільного доступу до фонду повнотекстових документів та визначення порядку захисту результатів наукових досягнень здобувачами вищої освіти доктора наук, термін підготовки яких закінчується у 2018 році.

Архів новин