Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Білорусь

        Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ОРІДУ НАДУ) постійно підтримує зв'язки із закладами вищої освіти та неурядовими організаціями Республіки Білорусь.

        Підписано договір про співробітництво між Академією управління при Президентові Республіки Білорусь та ОРІДУ (2001).

        В рамках Регіональної програми міжвузівської співпраці REAP/UKR/395/41/0029D, в якій ОРІДУ працював протягом 1998 - 2004 років за підтримки DFID, ОРІДУ передавав накопичений досвід щодо новітніх технологій навчання дорослих до Академії управління при Президентові Республіки Білорусь.
        Протягом реалізації проекту №REAP/UKR/395/41/0029D щодо безпосередньої передачі розробленої в ході REAP програми методичних підходів навчання дорослих (державних службовців) від Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ОРІДУ НАДУ) до Академії управління при Президентові Республіки Білорусь (АуППРБ) були проведено низку заходів.
        В Internet та E-mail режимах команди ОРІДУ та АуППРБ проводили спільну консультативну роботу щодо підготовки та проведення заходів в рамках проекту, порівняння навчальних планів підготовки слухачів в АуППРБ та ОРІДУ з метою визначення оптимальних напрямків щодо засвоєння методичних розробок ОРІДУ у сфері навчання дорослих (державних службовців) викладачами АуППРБ. Висококваліфікованими спеціалістами ОРІДУ НАДУ на основі розробок REAP проекту з урахуванням потреб АуППРБ в системі підготовки державних службовців були розроблені навчальні матеріали (лекції-презентації, ділові ігри, case study). Матеріали призначені для організаторів навчального процесу та викладачів АуППРБ. Матеріали підготовлені з метою ознайомлення білоруських колег, що мають обмежений доступ до участі в міжнародних програмах, із сучасними зарубіжними методиками навчання дорослих, що відповідають завданням Болонської Декларації. В результаті низки обмінних візитів були проведені
        - презентації:

 • "Роль ОРІДУ в системі підготовки державних службовців"
 • "Роль дистанційного навчання в системі підготовки державних службовців в ОРІДУ"
 • "Розробка модулів з дистанційного навчання в рамках міжнародних програм Світового Банку"
 • "Система навчання управлінців (менеджерів) та представників адміністративного персоналу в АуППРБ"
 • "Дистанційне навчання, його складова в системі навчання державних службовців в АуППРБ"
 • "Роль ОРІДУ в системі підготовки державних службовців" (В.О. Зінкевічус)
 • "Роль дистанційного навчання в системі підготовки державних службовців в ОРІДУ" (Ю.Б. Пігарєв)
 • "Система навчання управлінців (менеджерів) та представників адміністративного персоналу в АуППРБ (В.В. Язепчик)
 • "Дистанційне навчання, його складова в системі навчання державних службовців в АуППРБ (В.І. Новіков)
 • "Можливості використання сучасних технологій навчання дорослих в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" (доповідач С.К. Хаджирадєва);
         - лекція-презентація "Соціально-психологічні основи навчання дорослих" для організаторів навчання, представників АуППРБ;
         - тренінг-курс щодо удосконалення вмінь та навичок вирішення конфліктних завдань (case-study "Справа в капелюсі") для представників райдержадміністрацій Півдня України;
         - тренінг-курс (ігрове проектування) "Сучасні технології відбору кадрів на керівні посади органів виконавчої влади" для представників райдержадміністрацій Півдня України;
         - семінар "Можливості використання сучасних технологій навчання дорослих в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців";
         - лекція-презентація "Ігрові технології навчання: теорія та практика їх використання в системі безперервного навчання дорослих";
         - круглий стіл "Про досвід використання психолого-дидактичних освітніх технологій в практиці ОРІДУ НАДУ та АуППРБ;
         - "Ділова гра "Справа в капелюсі" (із зануренням викладачів Білоруської Академії у процес викладання/навчання);
         - сase-study "Зміна керівництва в департаменті освіти району" (із зануренням викладачів Білоруської Академії у процес викладання/навчання);
         - лекція-презентація "Соціально-психологічні основи навчання дорослих" (тьютор С.К. Хаджирадєва);
         - тренінг-курс "Сучасні технології відбору кадрів на керівні посади органів виконавчої влади" (тьютор С.К. Хаджирадєва);
         - круглий стіл "Сучасні проблеми навчання дорослих в системі підготовки державних службовців" (головуючий - проф. А. М. Пойченко, д.пол.н.);
         - круглий стіл "Про досвід використання психолого-дидактичних освітніх технологій в практиці ОРІДУ НАДУ та АуППРБ";
         - навчально-методичний семінар з теорії та практики використання ігрових технологій в навчанні дорослих (тьютор С.К. Хаджирадєва). Семінар включав:
 • лекцію-презентацію "Ігрові технології навчання: теорія та практика їх використання в системі безперервного навчання дорослих";
 • презентацію з елементами case-study "Зміна керівництва в департаменті освіти району"


 •        Також підписані плани заходів щодо закріплення результатів проекту в ході подальшого співробітництва між відповідними підрозділами двох вузів.

          Результати проекту надруковані для подальшого розповсюдження в Україні та Білорусі у вигляді збірки російською мовою. До збірки увійшли інформація про REAP проект та його результати, апробовані навчальні матеріали та презентації, відгуки науковців щодо можливості адаптації в Білорусі представлених методичних підходів до навчання дорослих (державних службовців). З метою ще більшого розповсюдження інформації щодо впровадження проекту зазначені матеріали підготовлені для презентації на веб-сторінці REAP.
         Був проведений порівняльний аналіз систем підготовки державних службовців в АуППРБ та ОРІДУ, що надало можливість розробити оптимальні плани передачі накопиченого досвіду з методик навчання дорослих з врахуванням потреб та можливостей АуППРБ. Для детального ознайомлення на практиці з методичними підходами до навчання дорослих, їх результативності в підготовці та перепідготовці державних службовців, впливу міжнародних проектів на забезпечення якості навчальної програми та визначення шляхів адаптації досвіду ОРІДУ в АуППРБ було проведено:

  1. ознайомчо-навчальний візит відібраних організаторів навчального процесу АуППРБ до Одеси, що завершився обговоренням в ході круглого столу;
  2. з врахуванням відкоригованих планів та розроблених на їх основі навчальних матеріалів проведено тренінги для організаторів навчального процесу та викладачів АуППРБ в Мінську;
  3. проведено оцінювання результатів проекту та розповсюджено узагальнені матеріали серед вузів Білорусі, що здійснюють підготовку державних службовців;
  4. розроблено плани спільної роботи із закріплення результатів проекту щодо його закінчення;
         Завдяки фінансовій підтримці DFID в межах REAP білоруські та українські колеги отримали можливість обговорити досягнення в сфері підготовки державних службовців за роки незалежності обох країн, ознайомити викладачів АуППРБ з методичними підходами до навчання дорослих (державних службовців), що напрацьовані ОРІДУ в ході здійснення низки міжнародних проектів, а також з міжнародним досвідом використання інтерактивних методик навчання дорослих спрямованих на забезпечення якості стандартів навчання відповідно до вимог Болонської Декларації. Зі свого боку, представники ОРІДУ вивчали позитивні результати впровадження всеохоплюючого дистанційного навчання в системі перепідготовки державних службовців в Республіці Білорусь на загально національному рівні.

         За підсумком роботи дисемінаційної фази проекту:
  1. Здійснено 3 обмінні візити, 10 осіб.
  2. Організатори навчального процесу та викладачі ОРІДУ ознайомлені з досвідом перепідготовки державних службовців в АуППРБ.
  3. Організатори навчального процесу АуППРБ пройшли навчання в ході робочої групи з організації навчання дорослих з врахуванням соціально-психологічних аспектів (тьютор - С. К. Хаджирадєва, докторант каф. філософських та соціально-політичних наук).
  4. 30 викладачів АуППРБ пройшли навчання в ході семінарів з використання ігрових технологій в системі підготовки дорослих (державних службовців), а також отримали методичні матеріали та практичні поради (тьютор - С. К. Хаджирадєва, докторант каф. філософських та соціально-політичних наук).
  5. Підписані Плани заходів щодо співробітництва між відповідними підрозділами ОРІДУ та АуППРБ з метою закріплення результатів проекту після його закінчення.
  6. Вийшла друком збірка матеріалів проекту (російською мовою).
  7. Розроблені матеріали Літньої школи "Інноваційні технології навчання дорослих", яка була проведена на базі ОРІДУ НАДУ (укладач - С.К. Хаджирадєва, докторант каф. філософських та соціально-політичних наук).
  8. Інформація щодо ефективності проекту опублікована у щоквартальній збірці NISPAcee: Y. Medvedeva, A. Kopats. Fruitful co-operation of NISPAcee Members to share knowledge and expertise in relation to the new public management.-Volume XI. - No 2. -Spring. - p.12.
  9. Підготовлено ДН модуль "Державні інформаційні ресурси" (спільна розробка: АуППРБ - В.І. Новіков, зав. каф. інформаційних технологій управління, ОРІДУ - Ю.Б. Пігарєв, доцент кафедри економіки, фінансів та інформаційних технологій, нач. відділу інформаційно-технічного забезпечення).
  10. Опублікована у збірці матеріалів щорічної конференції АуППРБ "Інформаційні технології" стаття С.В. Рябцун, старшого викладача кафедри менеджменту організацій ОРІДУ.

         В період з 9 по 15 липня 2007 року відбувся візит до Інституту представника АУпПРБ проф. С.О. Трахімьонка, директора НДІ теорії та практики державного управління. В ході візиту С.О. Трахімьонок взяв участь у роботі науково-практичного семінару "Система управління якістю, як засіб підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоуправління" (учасники - працівники Одеського міськвиконкому і райадміністрацій м. Одеси), також білоруський представник провів презентацію на тему: "Основні цілі роботи НДІ теорії та практики державного управління АУпПРБ". Ознайомився з механізмами розробки і впровадження програм регіонального розвитку, зустрівся з членами спілки журналістів і письменників Одеській області.
         З 1 по 5 березня 2008 року відбувся візит директора ОРІДУ М.М. Іжи до Академії управління при Президентові Республіки Білорусь (м. Мінськ) з метою ознайомлення і вивчення досвіду роботи Академії у сфері впровадження систем відкритого навчання та інтерактивних форм навчання. Окрім вивчення досвіду роботи білоруських колег, М.М. Іжа ознайомив аудиторію з модернізацією системи професійного навчання державних службовців в Україні, та повторно передав пропозиції щодо проведення спільних інформаційно-комунікативних заходів у сфері наукового співробітництва ОРІДУ і АУпПРБ.
         Наступним кроком у справі практичної реалізації співробітництва між вузами стало проведення 3 червня 2008 року відеоконференції "Територіальне управління в Україні і Білорусі в умовах реформ" за участю провідних фахівців-практиків Півдня України і Республіки Білорусь, а також представників професорсько-викладацького складу ОРІДУ і АУпПРБ.
         З 29 по 30 березня 2010 року на запрошення керівництва АУпПРБ директор ОРІДУ М.М. Іжа взяв участь у зустрічі ректорів академій та інститутів державного управління та державної служби країн ЄврАзЕС. Захід проводився на базі АУпПРБ у м. Мінськ за підтримки Адміністрації Президента Республіки Білорусь. Серед учасників зустрічі були керівники навчальних закладів Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Російської Федерації, Таджикистану та України. М.М. Іжа взяв участь у Міжнародному діалозі "Управлінська освіта як відповідь сучасним викликам", де виступив з презентацією на тему "Підготовка державних службовців на Півдні України: сучасні аспекти". За підсумками зустрічі ректорів академій та інститутів державного управління країн ЄврАзЕС була прийнята резолюція, в якій зокрема наголошується на необхідності системної взаємодії з метою удосконалення національних систем підготовки управлінських кадрів, сприяння розвитку академічної мобільності професорсько-викладацького складу, об'єднання зусиль для участі у міжнародних науково-освітніх проектах і програмах.
         В період з 15 по 21 травня 2011 року на базі ОРІДУ пройшов I етап німецько-білорусько-українського семінару "Політика і управління в сучасній державі".
         В період з 19 по 25 вересня 2011 року у м. Мінськ пройшов II етап зазначеного семінару.
         В 2012 році було продовжено співпрацю інституту з білоруськими колегами, в рамках якої з 18 по 27 травня 2012 року делегація ОРІДУ взяла участь в роботі німецько-білорусько-українського семінару "Необхідність трансформації і розвитку сучасної державності".
         Українські учасники презентували наукові доповіді і ознайомились з виступами колег з університету м. Росток і Академії управління при Президентові Республіки Білорусь (м. Мінськ). Делегація ОРІДУ в ході роботи семінару відвідала Вищу Школу з підготовки кадрів для органів публічного адміністрування, поліції і правосуддя (м. Гюстров), органи влади округу Бад Доберан, представницький орган федеральної землі Макленбург - Передня Померанія, а також земельний Центр політичної освіти.


  Також шукайте нас у соціальних мережах
  ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©