Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Німеччина

       Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України постійно підтримує професійні зв'язки із закладами вищої освіти та неурядовими організаціями Німеччини.
       Підписано Протокол про наміри між Академією державного управління землі Бранденбург (ФРН) та ОРІДУ про співпрацю в галузі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів державних службовців (1996).
       Одним із напрямків співпраці є проходження стажування слухачами спеціальності "Державне управління" в органах державного управління та місцевого самоврядування різних рівнів.
       У 1998 році слухачі денного відділення спеціальності "Державне управління" Філіпова Т. та Чебан О. стажувалися в Федеральній Академії державного управління при Міністерстві внутрішніх справ ФРН, м. Брюль, яка є центром підвищення кваліфікації робітників федеральних структур. Співпрацюючи з органами управління , науки та економіки Академія виконує завдання підвищення ефективності роботи системи державного управління в рамках орієнтації на практику перепідготовки спеціалістів. Стажисти ознайомилися із структурою Академії, розподілом діяльності підструктур, була проведена компаративна робота, матеріали використані при написанні магістерських робіт, аналітичних записок, а також в повсякденній роботі по закінченні Інституту.
       У 1999 році слухачі денного відділення спеціальності "Державне управління" Пятаєва О. та Палій Л. проходили стажування по програмі ТРАНСФОРМ при підтримці Міністерства внутрішніх справ Німеччини. Метою поїздки стало ознайомлення з організаційною структурою та основними завданнями управління у Німеччині на рівні держави, земель та міст. Практика проходила в адміністрації одного з районів м. Берлін (Вільмерздорф). Стажисти ознайомились зі структурою райадміністрації, функціями та компетенціями підрозділів, системою взаємозв'язку між ними. У процесі стажування був отриманий практичний досвід щодо організації, функціонування, головних завдань органів місцевого самоврядування у Німеччині; структури і функцій органів державної влади; взаємовідносин, розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування. Набутий під час стажування досвід був використаний при написанні магістерської роботи та в подальшій трудовій діяльності.
       У 2000 році слухачі денного відділення спеціальності "Державне управління" Покорнюк П. та Шевченко О. проходили стажування у Федеральній Академії державного управління м. Берлін (стипендія Уряду ФРН), в органах федерального, земельного та комунального управління. В процесі стажування, представники ОРІДУ УАДУ були ознайомлені з особливостями організації вищезазначених управлінь, їх структури, взаємовідносин, розподілу повноважень тощо. За результатами стажування були підготовлені матеріали, які широко використовувалися в магістерських роботах. Підготовлені доповіді слухачів були представлені на І щорічній конференції за результатами стажування в Україні та закордоном.
       У 2001 році слухачі денного відділення спеціальності "Державне управління" Дорожинська В., Шулєжко К., Піроженко Н. проходили стажування по програмі ТРАНСФОРМ при підтримці Міністерства внутрішніх справ Німеччини. Стажисти відвідали Міністерство внутрішніх справ, Управління з питань економіки та технологій у Берліні, Бундесрат, Бундестаг, Промислово-торговельну палату Німеччини, Шарлотенбург-Вільямсдорфську райадміністрацію (м. Берлін), Міністерство фінансів Бранденбургу, Федеральне управління з питань праці, соціальної політики та жінок Федеральної Землі Берлін. В ході стажування представники ОРІДУ УАДУ були ознайомлені зі структурою, організацією, механізмами взаємодії органів управління різних рівнів. Уся набута інформація та позитивний досвід роботи був використаний при написанні магістерських робіт, підготовлені аналітичні записки, доповіді слухачів були представлені на ІІ щорічній конференції за результатами стажування в Україні та закордоном.
       У 2002 році слухачі денного відділення спеціальності "Державне управління" Вахмяніна Т. та Заремба О. проходили стажування в органах управління та місцевого самоврядування Німеччини (поїздка фінансувалася Академією Хемарер). Стажисти відвідали Міську раду м. Мюнхен, Територіальну громаду Кауферінг (Баварія), Східноєвропейський інститут, Баварський центр молоді, Районне земельне управління м. Ландсберг, Федеральне міністерство внутрішньої політики (м. Берлін), райміськадміністрацію Шарлотенбург (Вільмерсдорф), Німецьку індустріальну торгівельно-промислову палату, Парламент землі Бранденбург, Бундестаг та Бундесрат (м. Берлін) тощо. Набутий теоретичний та практичний досвід широко використовувався слухачами при написанні магістерських робіт та при підготовці аналітичних записок, доповіді про результати стажування були представлені на ІІІ щорічній конференції за результатами стажування в Україні та закордоном.
       Окрім щорічних стажувань для слухачів спеціальності "Державне управління", організованих спільними зусиллями внз, українсько-німецькі стосунки широко розвиваються у площині залучення науковців, спеціалістів, викладачів до участі в науково-практичних та теоретико-методологічних конференціях, семінарах тощо.
       У 1998 році 2 представника професорсько-викладацького складу Інституту брали участь у закордонних стажуваннях у Німеччині (за програмою TRANSFORM) з метою участі у заходах з проблем державного управління та місцевого самоврядування.
       У 1999 році 6 представників професорсько-викладацького складу Інституту брали участь у міжнародних заходах, які проходили у Німеччині з питань державного управління. 4 представника Вищих навчальних закладів Німеччини (Академія державного управління м. Берлін; Берлінський інститут державного управління та права) відвідали Одеський філіал з метою участі у спільних семінарах.
       У 2000 році був підписаний Протокол про наміри з Академією державного управління землі Бранденбург. 4 представника професорсько-викладацького складу брали участь у міжнародних заходах, заступники голів райдержадміністрацій з соціально-економічних питань Півдня України, а також представники управлінь відділів Одеської та Вінницької облдержадміністрацій брали участь у семінарах з питань організації, роботи відповідних органів Німеччини на базі ЦПКК Одеського філіалу. 2 представника вищих навчальних закладів Німеччини відвідали філіал.
       У 2001 році плідна співпраця українських та німецьких науковців знайшла відображення у розробці 2 навчальних курсів (Українсько-Баварський центр менеджмент-тренінгу), 2 представника вузів Німеччини відвідали Одеський філіал, була продовжена співпраця на базі ЦПКК з німецькими партнерами. Представники професорсько-викладацького складу були залучені до проведення семінарів та інших заходів на базі Баварського менеджмент центру.
       У 2002 році 4 представника Інституту брали участь у спільних заходах, мали змогу набути корисний досвід з питань державного управління та місцевого самоврядування відповідних органів Німеччини з метою подальшого їх використання в лекціях і семінарах. Проводилися семінари на базі Українсько-Баварського центру менеджмент-тренінгу.
       Після тривалої перерви, українсько-німецьке співробітництво було відновлено на початку 2008 року. ОРІДУ виявив зацікавленість щодо залучення до навчального процесу німецьких експертів і звернувся до СІМ (Програми залучення експертів). В червні 2008 року було підписано Контракт між Інститутом та СІМ експертом, д-ром Крістін Веземанн. За сприяння д-ра Веземанн, з серпня 2008 року по т.ч. стажисти з Німеччини беруть участь у проведення занять з вивчення німецької мови для слухачів ф-ту державного управління, проводять культурно-масові заходи для усіх, хто вивчає німецьку мову. Починаючи з весни 2010 року стажери проводять додаткові заняття з німецької мови для співробітників ОРІДУ. За активного сприяння д-ра Веземанн Інститут налагодив співпрацю із низкою навчальних закладів ФРН, які займаються підготовкою управлінців та менеджерів.
        31 жовтня 2008 року в рамках офіційного візиту до ОРІДУ віце-ректора Університету технологій, підприємництва та дизайну м. Вісмар, проф. Гунара Праузе, була підписана Угода про співробітництво між ОРІДУ НАДУ при Президентові України та німецьким навчальним закладом. Відповідно до Угоди, починаючи з 2010 р., студенти факультету менеджменту проходять курс семестрового навчання на базі німецького навчального закладу за програмою "International Сlass".
        В період з 19 по 23 січня 2009 року в ОРІДУ з робочим візитом перебував професор кафедри національної та міжнародної економічної політики Університету адміністративних наук м. Шпейєр п. Андреас Кнорр. 21 січня професор Кнорр провів лекцію "Процес прийняття управлінських рішень в країнах-членах ЄС" для слухачів І курсу факультету державного управління. В ході лекції слухачі ознайомились із функціонуванням органів влади ЄС та їх повноваженнями, отримали інформацію щодо процесу прийняття рішень в Європейському Союзі, та ролі кожної країни у цьому процесі.
        Повторний візит до ОРІДУ професора Кнорра відбувся в період з 4 по 7 червня 2009 року. Під час зустрічі сторони досягли остаточної згоди щодо підписання Декларації про наміри та проекту Меморандуму про взаєморозуміння між ОРІДУ та Німецьким університетом адміністративних наук м. Шпейєр, який було остаточно підписано 11 листопада 2009 року. В рамках підписаного Меморандуму, аспірантки денної форми навчання кафедри європейської інтеграції ОРІДУ Любов Корчагіна та Інна Горобець в період з 1 липня по 30 серпня 2010 року мали можливість проводити індивідуальне наукове дослідження на базі німецького навчального закладу за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD).
        20 лютого 2009 року в ході візиту професора Інституту Політичних та адміністративних наук Університету м. Росток п. Фридхельма Мейєра цу Натрупа було підписано Угоду про співробітництво між ОРІДУ та Університетом м. Росток.
        В рамках реалізації співпраці з німецьким навчальним закладом в період з 1 по 11 жовтня 2009 року делегація із 15 представників ОРІДУ на чолі із директором Інституту М.М. Іжею взяла участь у міжнародній конференції "Німеччина - Україна: політика та управління в демократичній державі", яка проходила на базі німецького закладу-партнера. Під час перебування в Німеччині представники ОРІДУ мали можливість виступити з презентаціями, обговорити актуальні питання належного врядування в Німеччині, обмінятися досвідом з професійних питань з академічними працівниками Університету м. Росток та практиками-управлінцями, ознайомитися з роботою державних установ Федеральної Землі Мекленбург - Передня Померанія.
       Черговим практичним результатом реалізації Угоди про співробітництво між закладами-партнерами стало проведення міжнародного семінару "Демократія та верховенство права як передумова для європейської інтеграції". Захід було проведено за фінансової підтримки DAAD. Перша частина семінару пройшла в м. Росток в період з 17 по 23 травня 2010 року, друга частина - на базі ОРІДУ з 27 вересня по 2 жовтня 2010 року.
       В рамках співпраці ОРІДУ та Інституту публічного управління та фінансів м. Людвігсбург, співробітники ОРІДУ Л.С. Шматоваленко, начальник відділу організації семінарів за договорами (серпень 2009 року), та О.І. Чебан, начальник редакційно-видавничого відділу (липень 2010 року), мали можливість пройти місячне стажування в Інститут м. Людвігсбург. Стажування були проведені за фінансової підтримки Міністерства фінансів уряду землі Баден-Вюртемберг.
       В рамках співробітництва НАДУ при Президентові України та її регіональних інститутів з Інститутом державного управління поліції та права м. Гюстров, слухачі факультету державного управління Олена Скоропад (жовтень 2009 року, березень 2010 року) та Марина Притова (жовтень 2010 року, березень 2011 року) проходили стажування на базі німецького навчального закладу. Програма стажування передбачала відвідування лекцій на факультеті державного управління, ознайомлення з системою підготовки управлінців в Німеччині, отримання стажистами практичного досвіду роботи в органах місцевого самоврядування.
       Також, в період з 25 березня по 5 квітня 2011 року 15 представників ОРІДУ прийняли участь у весінній академії "Активне управління як умова доброго врядування", яка проводилась на базі Інституту м. Гюстров. Учасники з українського боку ознайомилися з роботою органів державної влади та місцевого самоврядування землі Мекленбург - Передня Померанія, презентували доповіді за тематикою весінньої академії, взяли участь у культурних заходах.
       В рамках співпраці з Вищою школою державного управління, поліції та права м. Гюстров в період з 03 по 25 березня 2012 року випускниця факультету державного управління Корнієнко Тетяна проходила ІІ етап стажування на базі німецького навчального закладу. В період з 6 по 28 жовтня 2012 року разом зі слухачами ЛРІДУ НАДУ при Президентові України слухач ІІ курсу факультету державного управління ОРІДУ Давтян Геворг брав участь у міжнародній програмі стажування у вищезазначеному німецькому навчальному закладі.
       В період з 16 квітня по 04 травня 2012 року начальник відділу міжнародних зв'язків ОРІДУ А.П. Маєв брав участь у стажуванні в Міністерстві закордонних справ ФРН в м. Берлін. Учасниками стажування стали 20 українських державних службовців, що були відібрані Посольством ФРН в Україні на конкурсних засадах. В рамках програми стажування, що є частиною постійної програми підготовки іноземних дипломатів, українські державні службовці мали можливість ознайомитись з роботою Міністерства закордонних справ ФРН, органів державної влади та представницьких асамблей на рівні федеральних земель, правоохоронних органів, прослухати лекції з питань міжнародних відносин, права, історії створення та розвитку Європейського Союзу, поспілкуватися з німецькими колегами.
       З 1 по 13 липня 2012 року група представників інституту вперше взяла участь в Міжнародній навчальній програмі з підтримки демократії в Україні "Літня школа економіки та права", яка проходила в м. Берлін. Учасниками програми стали 24 українських студенти з Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя та Одеси, що були відібрані на конкурсних засадах. Обов'язковими умовами для участі у програмі було добре володіння англійською мовою, оскільки всі заходи проводились виключно англійською. До складу групи входили слухачі факультету державного управління І. Михайлович, Т. Сьомова, М. Лемец та аспірант А. Штефанюк.
       В 2012 році було продовжено співпрацю з Університетом м. Росток, в рамках якої з 18 по 27 травня 2012 року делегація ОРІДУ НАДУ при Президентові України взяла участь в роботі німецько-білорусько-українського семінару "Необхідність трансформації і розвитку сучасної державності". Українські учасники презентували наукові доповіді і ознайомились з виступами колег з Університету м. Росток і Академії управління при Президентові Республіки Білорусь (м. Мінськ). Делегація ОРІДУ в ході роботи семінару відвідала Вищу Школу з підготовки кадрів для органів публічного адміністрування, поліції і правосуддя (м. Гюстров), органи влади округу Бад Доберан, представницький орган федеральної землі Макленбург - Передня Померанія, а також земельний Центр політичної освіти.
       В рамках візиту до Бундестагу відбулась зустріч делегації з головою німецько-української парламентської групи депутатом Бербель Кофлер і головою німецько-білоруської парламентської групи депутатом Утой Цапф. Перед учасниками семінару виступив референт парламентської фракції ХДС/ХСС з питань зовнішньої політики Ханс-Еахим Фаленські.


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©