Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиЗагальна характеристика


Місія кафедри: Місія кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері публічного управління і, в першу чергу, посадових і виборних осіб місцевого самоврядування, службовців органів місцевого самоврядування, представників громадського сектору, які володіють необхідним рівнем професійних компетентностей на основі інтеграції новітнього, наукового, інноваційного процесів і практичної діяльності та здатні забезпечувати демократизацію суспільного життя як необхідну передумову становлення громадянського суспільства.

Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування є випусковою кафедрою з підготовки магістрів за спеціальністю «Місцеве самоврядування». Створена у березні 2010 року як структурний підрозділ факультету державного управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

За весь період існування кафедри її очолювали д.політ.н., професор Іжа М.М., д.держ.упр., професор Молодожен Ю.Б., д.філос.н., професор Балабаєва З.В. З 2016 року кафедру очолює доктор наук з державного управління, професор Пахомова Тетяна Іванівна, автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт.
Сьогодні кафедра регіонального управління та публічного адміністрування – провідний навчально-науковий центр надання високоякісних освітніх та консультаційних послуг з питань підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.
Навчальний процес на кафедрі забезпечують фахові викладачі-практики, які мають великий досвід у розробці і впровадженні методології місцевого самоврядування та регіонального управління. Зокрема: 4 доктори наук, професори; 4 кандидати наук, доценти.
Викладання здійснюється в спеціалізованих аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами для забезпечення мультимедійних презентацій, сучасних інформаційних технологій в публічному управлінні.
За участю кафедри в Одеському регіональному інституті державного управління підготовлено десятки магістрів за спеціальністями «Державне управління» та "Публічне адміністрування".
З 2016 р. у відповідності із відкриттям нової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» на кафедрі створена спеціалізація «Місцеве самоврядування».

Кафедра бере участь в багатьох міжнародних проектах і програмах, діловим партнером яких виступає Інститут. Серед найбільш значущих проектів, що були реалізовані за останні роки за участю викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та слухачів кафедри регіональної політики та публічного адміністрування:
  • - Програма залучення експертів Центру міжнародного співробітництва (GIZ, ФРН);
  • - Міжнародна освітня програма підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління, що реалізується НАДУ при Президентові України спільно із міжнародною організацією «Україна в Європі»;
  • - Програма стажування аспірантів з проведенням індивідуального наукового дослідження в Університеті адміністративних наук м. Шпайєр (ФРН).

Очікуване місце роботи випускників: органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, залучені до процесів реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування; службовці, що працюють в органах місцевої виконавчої влади, посадові і виборні особи місцевого самоврядування з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарі рад, міські голови, голови районних, районних у містах рад; керуючі справами виконавчих апаратів рад, керівники управлінь і відділів виконавчого апарату рад, секретарі рад, відповідальні працівники виконавчих комітетів.

Основні завдання кафедри:
Колектив кафедри регіональної політики та публічного адміністрування будує свою діяльність на основі Програми підготовки магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування » у відповідності із Стратегією розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017-2021 роки, Планом дій ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2016-2020 роки, Пріоритетами розвитку ОРІДУ НАДУ на 2016-2020 роки та визначає у своїй діяльності наступні завдання:
  • якісна підготовка професійних кадрів для системи державного управління і місцевого самоврядування;
  • розвиток навчально-методичного забезпечення програми підготовки магістрів і бакалаврів публічного управління та адміністрування;
  • проведення наукових досліджень з актуальної проблематики регіональної політики та публічного адміністрування;
  • творча співпраця з центральними і регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування Півдня України з метою залучення до навчального процесу практичних працівників, вивчення потреб органів публічної влади в професійному навчанні, допомога в організації науково-експертної діяльності;
  • розвиток співробітництва із зарубіжними установами, що здійснюють підготовку професійних кадрів і ведуть наукові дослідження у сфері публічного адміністрування.

Контактна інформація:

Адреса: 65009 м.Одеса, вул.Генуезька, 22, к.218
Електронна пошта: kaf.rppa17@gmail.com
Електронна пошта завідувача кафедри: tipakhomova@ukr.net
Телефон: 8 (048) 705 97 95
Телефон завідувача кафедри: 8 (048) 705 97 85  Рокотянська Анастасія Сергіївна

Посада: провідний фахівець кафедри
Функціональні обов'язки: організаційне забезпечення діяльності кафедри та навчального процесу; облік, систематизація та зберігання документів кафедри; забезпечення функціонування спеціалізованої навчальної аудиторії № 210.