Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Державна атестація

Факультет публічного управління та адміністрування

Накази Оглядові консультації

Факультет менеджменту та бізнес-технологій

Накази Оглядові консультації
Наказ про проведення державних екзаменів і захисту магістерських робіт для випускників 2019 року