Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра публічного управління та регіоналістики

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Новини


Кафедра публічного управління та регіоналістики – це команда однодумців, прагненням якої є поєднання зусиль у справі розвитку науки державного управління, зміцнення кадрового потенціалу державної служби та органів місцевого самоврядування задля процвітання української держави.21 травня 2018 року


   Науковці кафедри публічного управління та регіоналістики: Саханєнко С.Є., д.держ.упр., професор, Давтян С.Г., к.держ.упр., доцент, - взяли участь у засіданні міжвідомчого комітету системи правосуддя Одеської області «Інститут присяжних – обов’язковий елемент системи правосуддя в Україні», що відбулося в управлінні Одеської міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи Координаційного центру з надання правової допомоги (м. Одеса, в. Велика Арнаутська, 61). Саханєнко С.Є. та Давтян С.Г. доповіли присутнім про сучасні виклики формування інституту присяжних в Україні.


17 травня 2018 року


   в межах Фестивалю науки, ініційованого кафедрою публічного управління та регіоналістики, відбулося підписання Меморандуму щодо створення Регіональної платформи (мережі) випускаючих кафедр з підготовки службовців органів публічної влади: кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України (завідувач кафедри – Приходченко Л.Л., д.держ.упр., професор) і кафедри правових наук та філософії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (завідувач кафедри – Яременко О.І., к.держ.упр., доцент). Метою Регіональної платформи є координація та сприяння зусиллям випускаючих кафедр з питань кадрової політики, підготовки службовців для органів публічної влади Південного регіону України, в т.ч. Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 974-р.


15 травня 2018 року


   доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Крупник А.С, к.політ.н., доцент, взяв участь у роботі «круглого столу» на тему: «Шляхи впровадження механізму соціального замовлення у білій церкві», який було проведено Агенцією стратегічного розвитку Білої церкви (м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 16). Експертом-консультантом Крупником А.С. був підготовлений для обговорення, внесення змін та доповнень проект Положення про соціальне замовлення, а також оголошена доповідь на тему: «Соціальне замовлення: технологія, можливості, результати». Захід проведений в рамках проекту «Нова якість соціальних послуг через впровадження механізму соціального замовлення у Білій Церкві та Київській області», який виконує Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та їх батьків «Аюрведа» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.


Семінар «Державне управління в Польщі – завдання та обов’язки»


   7-11 травня 2018 року слухачі 2-го курсу денної форми навчання спеціалізації «Регіональне управління» : Новак Наталія та Орлова Анна, - у складі групи слухачів факультету публічного управління та адміністрування на чолі з першим заступником директора інституту Миколою Поповим та деканом факультету Ігорем Куспляком взяли участь у семінарі «Державне управління в Польщі: завдання та обов’язки», який відбувся у Національній школі публічного адміністрування ім. Леха Качинського (KSAP, м. Варшава).


15 травня 2018 року


   доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Давтян Степан Гургенович, к.держ.упр, доцент, з метою належного засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях», набуття практичних навичок щодо діяльності виконавчих органів міських рад провів виїзне практичне заняття за темами: «Досвід роботи міської (сільської) ради», «Досвід організації роботи виконавчих органів місцевих рад» на базі Одеської міської ради для слухачів групи 3 першого курсу денної форми навчання.


14-15 травня 2018 року


   Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Крупник А.С, к.політ.н., доцент, взяв участь у семінарі на тему: «Соціальне замовлення: конспект вигод і план дій для депутатів і посадовців міськради», який відбувся у Білоцерківській міській раді.


15 травня 2018 року


   В межах Фестивалю науки, ініційованого кафедрою публічного управління та регіоналістики, відбулося спільне засідання кафедри публічного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України та кафедри управління ОНПУ ім. К.Д. Ушинського. .

14 травня 2018 року


   Відбулося урочисте відкриття Фестивалю науки, ініційоване кафедрою публічного управління та регіоналістики. Захід проводиться уп’яте та посідає гідне місце у науковому житті інституту.
   Фестиваль науки відбуватиметься протягом 14-26 травня 2018 р. та передбачає різноманітні форми проведення комунікативних заходів: науково-методологічні та науково-теоретичні семінари, семінар-тренінг, «круглий стіл», спільне засідання кафедри публічного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України та кафедри управління освітніми закладами та державної служби ОНПУ ім. К. Д. Ушинського, брейн-ринг, інтернет-конференція для аспірантів та докторантів тощо.
   Захід відкрила Приходченко Л.Л., завідуюча кафедри публічного управління та регіоналістики, яка, привітавши присутніх, повідомила про формат Фестивалю науки, акцентувавши увагу на окремих його заходах.
   Директор інституту – Іжа М.М. – привітав учасників, гостей та ініціаторів Фестивалю науки, висловивши побажання плідної та результативної співпраці.
   Також до уваги присутніх було запропоновано наукові напрацювання професорсько-викладацького складу кафедри: монографії, посібники, навчальні підручники, статті у наукових періодичних виданнях, що порушують актуальні питання сфери публічного адміністрування.

14 травня 2018 року


   В читальній залі бібліотеки Інституту в рамках Фестивалю науки, що проводиться кафедрою публічного управління та регіоналістики, відбувся методологічний семінар для аспірантів, докторантів та магістрантів інституту, який був присвячений розгляду таких питань: правила афіліації; новий ДСТУ щодо посилань; ефективне використання Google Scholar; інформаційна грамотність як складова академічної культури: просвітницька роль бібліотеки. Перед учасниками виступили з доповідями науковці та працівники інституту.

ВІТАЄМО Лесик О.В. та Лужецьку Н.А. з успішним захистом кандидатських дисертації в спеціалізованій вченій раді К 41.863.01!

21 квітня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 41.863.01., на якому відбулися прилюдні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Лесик Олени Василівни на тему: «Вітчизняна система державного управління: становлення та моделі розвитку» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління; Лужецької Надії Анатоліївни на тему «Механізми реалізації державної політики протидії та запобігання наркоманії» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Вітаємо Лесик О.В., Лужецьку Н.А., а також наукового керівника – Приходченко Л.Л., д.держ.упр., професора, завідувача кафедри публічного управління і регіоналістики з успішним захистом. Бажаємо у майбутньому нових наукових звершень!


20 квітня 2018 року доцент кафедри Піроженко Н.В., к.держ.упр., доцент, провела семінар-тренінг на тему: « Тайм-менеджмент управлінця». Комунікативний захід відбувся на базі Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Для того, щоб ефективно управляти своїм часом, необхідно визначити, на що він витрачається , на що слід витрачати час для досягнення особистих цілей, порівняти отримані результати і усвідомити потребу зміни у використанні ресурсів часу – ці та інші питання було порушено та обговорено під час роботи семінару.


ВІТАЄМО
з нагородою Саханєнка Сергєя Єгоровіча!

19 квітня 2018 року на черговому засіданні Вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України професор кафедри, д.держ упр., професор Саханєнко С.Є. був нагороджений Подякою ОРІДУ НАДУ при Президентові України за багаторічну плідну працю, вагомий і особистий внесок у справу підготовки управлінських кадрів для органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, високий професіоналізм, активну наукову діяльність та у зв’язку з 50-річчям від дня народження.


17 квітня 2018 року

Протягом 17-19 квітня 2018 року викладачі кафедри: Давтян С.Г., к.держ.упр., доцент, доцент кафедри, Крупник А.С., к.політ.н., доцент, доцент кафедри, Оганісян М.С., к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Липовська С.О., старший викладач кафедри, начальник відділу підвищення кваліфікації ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Панченко Г.О., к.держ.упр., доцент кафедри, - взяли участь у роботі тематичного короткострокового семінару «Психологічні основи ефективного управління в органах публічної влади », проведеного на базі відділу підвищення кваліфікації ОРІДУ НАДУ при Президентові України для державних службовців 1 -5 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування І -ІV категорій посад, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. У процесі роботи тематичного короткострокового семінару було проведено такі комунікативні заходи: «Підвищення психологічної культури посадовців в період реформування в органах публічної влади», «Етично-психологічна компетентність керівника як принцип ефективної діяльності органу публічної влади», «Норми ділової поведінки посадовців з питань етики як принцип формування позитивного іміджу діяльності органів публічної влади», «Використання психологічних методів та комунікацій в організації конструктивного діалогу між владою та суспільством».


17 квітня 2018 року

Доцент кафедри Крупник А.С., заступник голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», директор громадської організації «Одеський інститут соціальних технологій» взяв участь у засідання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства, яка відбулася у Будинку прийомів (м. Київ, вул. Грушевського, 22). Крупник А.С. виступив з доповіддю на тему: «Щодо громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному рівні». Презентація доповіді додається.


14 квітня 2018 року

Доцент кафедри, к.держ.упр., доцент, Піроженко Н.В. взяла участь у грузинсько-українському патріотичному заході «Батьківщина – мова – віра!», що відбувся в Одеському літературному музеї. Серед запрошених були співробітники органів публічної влади, іноземні дипломати, діячі культури, представники громадських організацій та культурних товариств.13-14 квітня 2018 року

Професор кафедри, д.держ.упр., професор, Саханєнко взяв участь у роботі семінару для працівників апаратів місцевих суддів Миколаївської області щодо організаційного супроводу суддів присяжних в Україні.
12 квітня 2018 року

12 квітня 2018 року, к.держ.упр., доцентом, доцентом кафедри Піроженко Н.В. було проведено відкриту лекцію для слухачів 2 курсу заочної форми навчання на тему: « Публічні закупівлі в умовах євроінтеграції та глобалізації». На лекції були присутні викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики, а також: регіональної політики та публічного адміністрування; глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою; гуманітарних та соціально-політичних наук. Після завершення лекції відбулася конструктивна дискусія науковців щодо змістовного наповнення, методів викладання, організації практичної роботи слухачів. Учасники обмінялися враженнями, коментарями та висловили подяку автору лекції – Піроженко Н.В.

11 квітня 2018 року

К.філософ.н., доцент, доцент кафедри Оганісян М. С., відповідальний за організаційно-виховну роботу зі слухачами, провів теоретико-методологічний семінар «Особистість як соціально-психологічний феномен» для слухачів 1 курсу денної форми навчання. Семінар проводиться в межах циклу просвітницьких лекцій для слухачів «Соціальна психологія в публічному управлінні».


10 квітня 2018 року

Відбулося чергове засідання кафедри, на якому було розглянуто такі питання: про результати роботи викладачів кафедри щодо реалізації заходів з набору слухачів на факультет публічного управління та адміністрування та менеджменту організацій за різними формами навчання; обговорення пропозицій щодо плану проведення Фестивалю науки у 2018 року. Також відбулося звітування аспірантів кафедри. Результатом роботи стало обговорення запропонованих звітів та їх затвердження із врахуванням наданих пропозицій.


03-04 квітня 2018 року

03-04 квітня 2018 року викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л., професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент,– Крупник А. С., доцент кафедри, кандидат наук з державного управління – Панченко Г.О. взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Конкурентноспроможний лідер в управлінні реформами на сучасному етапі» з підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, ініційованого відділом підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України. У рамках тематичного короткострокового семінару було проведено заняття за актуальною тематикою, а саме: «Поняття про лідерство. Лідерство в управлінській діяльності», «Риси особистості і поведінки лідера. Функції лідера», «Лідер як організатор командної роботи», «Участь громадськості у процесі прийняття управлінських рішень», «Лідерство – запорука ефективного реформування системи публічного управління».


24 березня 2018 року

Завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л. взяла участь у роботі Регіональної наради з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації, проведеної за ініціативи Міністерства освіти і науки України в Національному університеті «Одеська юридична академія». Нарада відбулася за участю першого заступника МОН України Володимира Ковтунця та директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрія Шевцова, учасники наради: проректори з наукової роботи, вчені секретарі закладів вищої освіти (наукових установ), секретарі спеціалізованих вчених рад, керівники відділів аспірантури та докторантури. У процесі наради було обговорено актуальні питання реформування процесів підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, відповідальності спеціалізованих вчених рад за прийняття рішень про присудження наукових ступенів.Вітаємо ювіляра!

Сергію Єгоровічу! Наші щирі вітання з Днем народження! Щастя, добра, злагоди, творчих та наукових звершень!


24 березня 2018 року

24 березня 2018 року працівники кафедри публічного управління та регіоналістики взяли участь у проведенні Дня відкритих дверей. Викладачі кафедри презентували науково-методичні здобутки колективу.
22 березня 2018 року

Відбулося засідання кафедри. У процесі засідання було розглянуто та обговорено низку нагальних питань: про проведення профорієнтаційної роботи; організаційні питання щодо підготовки та проведення Дня відкритих дверей в Інституті; навчально-методичне забезпечення спеціальності «Публічне управління та адміністрування»; про підготовку до 23-ї річниці НАДУ та ОРІДУ НАДУ при Президентові України; про організацію та проведення «Фестивалю науки»; про стажування та короткострокове підвищення кваліфікації викладачів кафедри; про організацію проведення стажування слухачів 1 курсу денної форми навчання.


23 березня 2018 року

Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л., доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., кандидат наук з державного управління, доцент – Давтян С.Г., кандидат наук з державного управління – Панченко Г.О., взяли участь у проведенні 2-х тематичних короткострокових семінарів «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» та «Децентралізація фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи органів публічної влади» з підвищення кваліфікації керівного складу органів публічної влади Херсонської області, проведеного на базі Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.


20-22 березня 2018 року

Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри – Саханєнко С.Є., кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри – Піроженко Н.В., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри – Крупник А. С., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри – Панченко Г.О. взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Державно-приватне партнерство як фактор стратегічного розвитку території» з підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, проведеного на базі ОРІДУ НАДУ при Президентові України.


15 лютого 2018 року

15 лютого 2018 року відбулося засідання кафедри та попередній захист магістерських робіт слухачів денної форми навчання. Слухачі презентували результати магістерських досліджень. Викладачами були висловлені зауваження та пропозиції щодо удосконалення презентацій.


06 лютого 2018 року

06 лютого 2018 року професор кафедри публічного управління та регіоналістики Саханєнко С.Є. взяв участь у засіданні робочої групи Комітету ВР України з питань локальної демократії. Була презентована концепція низки законодавчих актів, спрямованих на запровадження інституту самооподаткування населення в системі форм прямої демократії, що можуть використовувуатися на рівні територілаьних громад.


05 лютого 2018 року

Викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри – Давтян С. Г., кандидат політичних наук, доцент кафедри – Крупник А.С., взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» з підвищення кваліфікації керівного складу органів публічної влади Вінницької області, проведеного на базі Вінницького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, за участю 50 осіб з числа керівників структурних підрозділів Вінницької облдержадміністрації, обласної та міської рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, сільські голови та голови об’єднаних територіальних громад.


У Одеській національній науковій бібліотеці вийшов друком
49 випуск Серії «Вчені Одеси»

Петро Іванович Надолішній: бібліогр. покажч. літ. / Одес. нац. наук. б-ка ; укладач І.В. Бабушкіна; вступ. сл. О.П. Якубовського; ред. І.С. Шелестович; відп. за вип. Л.В. Арюпіна. – Одеса, 2017. – 88 с.

Цей випуск серії бібліографічних покажчиків «Вчені Одеси» присвячено Надолішньому П.І., доктору наук з державного управління, професору, Заслуженому працівнику освіти України. Посібник містить нарис про життя та діяльність ученого, хронологічний перелік його робіт (українською, російською та англійськими мовами), розділи, де розкривається його діяльність як редактора наукових збірників, навчальних посібників, керівника, консультанта або опонента дисертаційних робіт, наводяться також джерела (в алфавіті авторів і назв), де подається загальна оцінка діяльності Надолішнього П.І.

29 січня 2018 року

29 січня 2018 року відбувся попередній захист магістерських робіт слухачів заочної форми навчання спеціальності «Державне управління» спеціалізації «Регіонального управління». Магістрантами були презентовані результати магістерських досліджень. Після детального обговорення та надання пропозицій щодо удосконалення змісту робіт було ухвалено: зарахувати попередній захист слухачам 3-го курсу заочної форми навчання за умови урахування наданих пропозицій.23 січня 2018 року

23 січня 2018 року викладачі кафедри публічного управління та регіоналістики: завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор – Приходченко Л.Л., доктор наук з державного управління, професор – Саханєнко С.Є., а також кандидат наук з державного управління, доцент кафедри – Піроженко Н.В., взяли участь у проведенні тематичного короткострокового семінару «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» з підвищення кваліфікації керівного складу органів публічної влади Миколаївської області, проведеного на базі Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. В рамках тематичного короткострокового семінару: «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади» було проведено заняття за актуальною тематикою, а саме: «Ефективність діяльності органів публічної влади: практичні кроки впровадження внутрішнього контролю», «Регламент взаємодії як управлінська технологія у системі місцевого самоврядування та регіонального управління», «Формування та затвердження проектів державно-приватного партнерства в умовах реформ децентралізації». В роботі семінару взяли участь.

18 січня 2018 року

Відбулося засідання кафедри. У процесі засідання було розглянуто та обговорено низку нагальних питань: про проведення профорієнтаційної роботи; проведення ДАК; навчально-методичне забезпечення спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Також було заслухано результати проходження педадогічної практики аспірантом кафедри Робочим В.В.


Архів новин