Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНовини


20 лютого 2018 року

Відбувся захист магістерських робіт слухачів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Місцеве самоврядування». Під час захисту слухачі презентували свої магістерські роботи, підкреслюючи їх актуальність, висловили новизну та надали пропозиції щодо вдосконалення державної регіональної політики в умовах децентралізації. Найбільш цікавими темами виявилися: «Шляхи надання адміністративних послуг як складова секторальної децентралізації» (Сервецька М.П.), «Співробітництво територіальних громад в Україні: стан та перспективи розвитку» ( Кляуз Т.В.), «Створення сприятливих умов для активізації об’єднання територіальних громад» (Демедюк Ю.Г.) та «Реалізація кадрової політики на місцевому рівні: шляхи вдосконалення» (Кітаєва Т.В.).

16 лютого 2018 року

Розпочалася державна атестація слухачів 2 курсу денної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Місцеве самоврядування». Під час складання іспиту слухачі показали високий рівень знань з провідних дисциплін курсу, аргументовано відповідали на додаткові питання членів комісії, висловлювали своє бачення щодо реалізації державної регіональної політики, проведення виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах, дотримання принципу верховенства права в судових і правоохоронних органах, а також формування місцевих фінансів в контексті децентралізації. Державна екзаменаційна комісія привітала слухачів з успішним складанням державних іспитів та наголосила на відповідальному ставленні до підготовки магістерських робіт до захисту.

12 лютого 2018 року

Відбулося чергове засідання кафедри регіональної політики та публічного адміністрування на якому пройшов попередній захист магістерських робіт слухачів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Місцеве самоврядування». Під час попереднього захисту слухачам вдалося виступити з доповідями, в яких вони розкрили актуальність, мету, завдання та висновки своїх наукових досліджень. Викладачі кафедри вказали на зауваження, які виникали під час прослуховування доповідей, а саме: формулювання мети магістерських робіт, термінології, яка потребує тлумачення, звернули увагу на питання, які виникають відносно тем робіт та рекомендували слухачам скоротити свої виступи щоб вони могли дотриматися регламенту виступу та укластися у відведений час.

08-09 лютого 2018 року

Відбувся захист магістерських робіт слухачів 3-го курсу заочної форми навчання галузі знань «Державне управління» за спеціальністю «Місцеве самоврядування», спеціалізації «Організація місцевого самоврядування». Під час захисту слухачі презентували свої наукові роботи, підкреслюючи їх актуальність, висловили новизну та надали пропозиції щодо вдосконалення державної та регіональної політики в умовах децентралізації. Найбільш цікавими темами виявилися: «Впровадження е-освіти в Україні: шляхи та перспективи розвитку» (Бузаджи С.О.), «Розвиток туристичної галузі регіону в умовах децентралізації (на прикладі Одеської області)» (Древова К.С.), «Механізми взаємодії держави, органів місцевого самоврядування та бізнесу у вирішенні питань енергозабезпечення об’єднаних територіальних громад» (Узскій І.В.), «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації в Україні» (Шиманська Г.А.) та «Соціокультурні кластери як інструмент розвитку самодостатніх територіальних громад» (Петльована С.Д.). Під час обговорення результатів захисту магістерських робіт заступник голови державної екзаменаційної комісії Іжа Микола Михайлович наголосив на гарній підготовці слухачів до державної атестації, побажав успіхів та використання набутих знань у повсякденній праці.

02-03 лютого 2018 року

Розпочала роботу державна екзаменаційна комісія (далі- ДЕК) № 3 по прийому державних екзаменів і захисту магістерських робіт у складі голови ДЕК - Дімчогло Ю.Д., заступника голови Одеської обласної ради, заступника голови комісії – Іжі М.М., д.політ.н., професор, директора Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (далі- ОРІДУ НАДУ), членів комісії – Саханєнка С.Є., д.держ.упр., професора, професора кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ, Пахомової Т.І. – д.держ.упр., професора, завідувача кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ, екзаменаторів – Голинської О.В., к.держ.упр., доцента, доцента кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ, Білорусова С.Г., к.т.н., доцента, доцента кафедри державознавства і права, секретаря комісії – Рокотянської А.С., методиста кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ. За підсумками перших двох днів прийому державних екзаменів слухачі 3 курсу заочної форми навчання галузі знань «Державне управління» за спеціальністю «Місцеве самоврядування», спеціалізації «Організація місцевого самоврядування» показали високий рівень знань з провідних дисциплін курсу, аргументовано відповідали на додаткові питання членів комісії, підтверджуючи свої теоретичні знання практичними навиками роботи у галузі місцевого самоврядування.

23-27 січня 2018 року

Доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Євстюніна Ю.В. та методист кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Рокотянська А.С. прийняли участь в німецько-українському студентському семінарі «Україна: конфлікти, криза та реформи». Захід проводився спільно з Берлінською школою економіки і права (ФРН) за участі слухачів та студентів українського вишу та німецького навчального закладу-партнеру. Під час семінару, робочою мовою якого була англійська, учасники презентували доповіді та брали участь у дискусіях з широкого кола актуальних питань, серед яких: забезпечення свободи слова, децентралізація, боротьба з корупцією, фінансування політичних партій, тощо. В рамках візиту представники німецького закладу дізналися про історію створення та основні напрями діяльності вишу та відвідали кафедру регіональної політики та публічного адміністрування. По закінченню семінару всі учасники отримали відповідні сертифікати.

Архів новин