Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Реферат Пром звіту за 2017 рік Реферат Пром звіту за 2016 рік

Новини

Найщиріші привітання Красиловській Зої Валеріївні із захистом дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління (за спеціальністю 25.00.01 - Теорія та історія державного управління) на тему: «Становлення інституту медіації в системі публічного управління: теоретико-правовий аспект»). Особливі вітання науковому керівникові проф. Ровинському Юрію Олександровичу! Творчої наснаги та успіхів!28 листопада 2017 року

Доценти кафедри державознавства і права та слухачі 2 курсу спеціалізації Право в публічному управлінні взяли участь у роботі Регіонального Форуму “Правовладдя і суспільство”, що проходив 28 листопада 2017 року в сесійній залі Одеської обласної ради (м. Одеса). Захід реалізовано за підтримки американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми “Нове правосуддя”.  Учасники обговорили проблемні питання захисту прав людини та конституційні аспекти судової реформи в Україні. На форумі було презентовано українське видання документу Венеційської комісії “Мірило правовладдя” та результати проведених влітку 2017 р. опитувань громадян, суддів та правників-учасників судових проваджень щодо сприйняття корупції та її проявам20 листопада 2017 року

20 листопада 2017 року в ОРІДУ НАДУ при Президентові України в рамках заняття з дисципліни «Державне регулювання у сфері інтелектуальної власності» відбувся круглий стіл на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України у сфері інтелектуальної власності». На заході були присутні Голова комітету з інтелектуальної власності Ради адвокатів Одеської області, адвокат, к.ю.н. А.А.Федоров, доцент кафедри державознавства і права, доцент, к.ю.н. Є.О.Львова, адвокати та посадові особи органів публічної влади, які навчаються на 3 курсі вечірньої форми навчання спеціалізації «Організація правової роботи в органах публічної влади». Круглий стіл почався з обговорення новел у законодавстві України у сфері інтелектуальної власності та організаційно-правової проблематики, зокрема повноважень Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також особливостей функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Під час круглого столу присутні визначили проблемні питання адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС та виклики відсутності дієвого механізму охорони прав авторів об’єктів інтелектуальної власності. Особливу зацікавленість у присутніх викликала розповідь А.А.Федорова про порядок реєстрації торгівельних марок в залежності від видів (об’ємних, тактильних, сенсорних, запахових, звукових торгових марок) та про правову охорону дизайнерських рішень в Україні. Учасники круглого столу поділились власним досвідом захисту прав інтелектуальної власності (захист прав на фотографічні твори, літературні та музичні твори), вказали на прогалини у цивільному законодавстві України, а також підкреслили необхідність вдосконалення процедури видачі охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності .17 листопада 2017 року

17 листопада 2017 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся День відкритих дверей.Кафедра державознавства і права зустрічала гостей презентуючи свої найкращі наробки. Викладачі кафедри к.держ.упр., доцент, Ровинська Катерина Ігорівна, к.держ.упр., доцент Козуліна Світлана Олександрівна, старший викладач, Долгіх Наталя Прокопівна, ознайомили майбутніх студентів та слухачів із умовами навчання в стінах ОРІДУ НАДУ при Президентові України, зокрема, щодо умов підготовки бакалаврів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».Також акцентовано увагу на тому, що на базі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра) можна отримати освітній рівень магістра за такою сучасною освітньою програмою в галузі публічного управління як «Право в публічному управлінні», випускаючою кафедрою якої є Кафедра державознавства і права.Опанування освітнього рівня магістра за напрямом «Право в публічному управлінні» надає можливість отримати правові знання та правову культуру, які стануть у пригоді не тільки у професійному житті будь-якого рівня публічного службовця, но й у суспільному житті, закладаючи повагу до законів України, а також до прав і свобод людини.Разом із тим, необхідно відзначити склад викладачів Кафедри державознавства і права, які є практикуючими юристами у різних сферах публічного управління та юриспруденції (арбітри з примирення, судді, адвокати, землевпорядники, керівники державних органів), що, відповідно, знаходить своє відображення у навчально-методичному забезпеченні навчальних дисциплін, які викладаються Кафедрою.15 листопада 2017 року слухачі спеціалізації «Право в публічному управлінні» під керівництвом старшого викладача кафедри Н.П.Долгіх долучились до планового прибирання території інституту.2 листопада 2017 року. С.О. Козуліна в рамках навчального курсу "Правове забезпечення управлінської діяльності" представила відкриту лекцію на тему: "Правове регулювання управлінських процедур та адміністративних послуг". Відкриту лекцію відвідали слухачі спеціалізації "Право в публічному управлінні" та викладачі кафедри. У своєму виступі доц. С.О.Козуліна розкрила поняття та сутність адміністративного розсуду та дискреційних повноважень органів публічної влади. Питання правової регламентації порядку надання адміністративних послуг визвали значний інтерес у присутніх та стануть підставою для подальших наукових досліджень.
26 жовтня 2017 року слухачі 2 курсу спеціалізації «Право в публічному управлінні» взяли участь у виїзному практичному занятті з дисципліни «Правове регулювання цивільних та господарських відносин» (викладач – доцент кафедри А.О.Фальковський). З метою ознайомлення із особливостями господарського процесу слухачі відвідали судові засідання у Господарському суді Одеської області відвідали (розгляд справ про банкрутство та процедури банкрутства (суддя Г.Лепеха)).
«23 жовтня 2017 року слухачі 2 курсу денної форми навчання спеціалізації «Право в публічному управлінні» в рамках виїзного практичного заняття з дисципліни «Правове регулювання земельних та екологічних відносин» відвідали Одеський окружний адміністративний суд. З метою ознайомлення з практикою вирішення проблемних питань регулювання земельних правовідносин органами публічної влади в Україні слухачі відвідали відкрите судове засідання та ознайомились з особливостями роботи практиків - фахівців юридичних служб органів публічної влади (слухачів заочної та вечірньої форми навчання спеціалізації «Організація правової роботи в органах публічної влади»). Отриманні знання під час навчання в ОРІДУ НАДУ сприяють правовому мисленню слухачів. Розуміння важливості гарантії земельних та екологічних прав громадян, дотримання принципу верховенства права та законності в управлінській діяльності свідчить про високий рівень правової свідомості та громадянської активності слухачів ОРІДУ НАДУ при Президентові України.»25.10.2017 р. о 10:00 год. в ауд. 310 відбулося розширене засідання кафедри державознавства і права з попереднього розгляду дисертації В.А.Базенка «Управління органами місцевого самоврядування ефективним розвитком фізичної культури та спорту» (спец. 25.00.04)26 квітня 2016 року

Студенти, слухачі та викладачі ОРІДУ НАДУ взяли учась у круглому столі на тему "Соціально-правові спори: шляхи вирішення в умовах існуючого законодавства". Виступ начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Одеській області О.В.Шрамкова викликав жвавий інтерес у аудиторії. Слухачі отримали відповіді від фахівців НСПП з питань порядку вирішення трудових спорів та стану виконання рішень примирних органів.Анонс

26 квітня 2017 року об 11.40 год. в ауд.400 відбудеться «круглий стіл» за участю представників відділення Національної служби посередництва та примирення в Одеській області, слухачів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти факультету «Менеджмент». Тема круглого столу: «Соціально-трудові спори: шляхи вирішення в умовах існуючого законодавства». Запрошуються студенти, слухачі, викладачі, публічні службовці, а також всі, хто цікавиться питаннями трудового законодавства.


В рамках виїзного практичного заняття з дисципліни «Адаптація законодавства України до законодавства ЄС» слухачі першого курсу спеціалізації «Право в публічному управлінні» взяли участь у Першому Міжнародному Конгресі Європейського Права, що проходив 21-22 квітня 2017 р. в НУ «Одеська юридична академія», м. Одеса. В Міжнародному конгресі взяли участь представники 26 вищих навчальних закладів з 7 країн Європи та Сполучених Штатів Америки. Протягом конгресу були розглянуті проблемні питання інституційного розвитку ЄС, питання Brexit, питання адаптації законодавства України до законодавства ЄС, питання права Ради Європи та співвідношення міжнародного та національного права. Під час роботи секції «Інтеграція України в політико-правовий простір Європейського Союзу та шляхи оптимізації цього процесу» доцент кафедри права і законотворчого процесу виступила із доповіддю на тему: «Значення конституційної ідентичності держав в глобальній стратегії ЄС». За результатами роботи учасники міжнародного конгресу отримали сертифікати.

25 березня 2017 року в ОРІДУ НАДУ при Президентові України відбувся

День відкритих дверей. Завідувач кафедри права і законотворчого процесу проф. В.П.Марущак та доцент Є.О.Львова представили інформаційний стенд кафедри і ознайомили відвідувачів із результатами роботи та почесними відзнаками кафедри за останні п’ять років. Відповіді на свої запитання отримали не тільки абітурієнти, зацікавлені у навчанні за бакалаврськими та магістерськими програмами, але й магістри, які бажають продовжити навчання у аспірантурі.

Наукову статтю доцента Є.О. Львової опубліковано в Угорському щорічнику міжнародного та європейського права

Видавництво Eleven International Publishing, м. Гаага, Нідерланди. The Concept of Global Constitutionalism as a Road-Trip to Freedom for Local Democracies in Transition Times, in: Marcel Szabo, Petra Lea Lancos, Reka Varga (eds.): Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016, Eleven International Publishing, The Hague, the Netherlands, 2017, pp.155-167.

Результати роботи екзаменаційної комісії №1 ( лютий 2017 р.)

19 грудня 2016 р. № 308 та наказом директора ОРІДУ від 27 грудня 2016р. на кафедрі права і законотворчого процесу за результатами навчання 43 слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу та склали державний екзамен, присвоєна кваліфікація магістра державного управління. Державна екзаменаційна комісія № 1 ( далі – ДЕК № 1) працювала у складі, затвердженому наказом президента Національної академії від 19 грудня 2016 р. № 308 та наказом директора ОРІДУ від 27 грудня 2016р. № 141. Робота ДЕК № 1 пройшла на належному організаційному рівні.


Архів новин