Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології Підготовка до державної атестації

Новини


16 лютого 2018 року

Сьогодні, шістнадцятого лютого 2018 року, відбувся останній у цьому семестрі захист магістерських робіт здобувачів наукового ступеню магістр, 3 курсу заочної форми навчання, факультету менеджменту та бізнес-технологій, за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціалізації «Менеджмент економічної безпеки».

15 лютого 2018 року


15 лютого 2018 року відбувся захист магістерських робіт здобувачів наукового ступеню магістр, 3 курсу заочної форми навчання, факультету менеджменту та бізнес-технологій, за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціалізації «Менеджмент організації інвестиційної діяльності».
Державна комісія № 1, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 4, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ОДАУ – Запша Г. М. Заступник голови комісії – к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту організацій С.А. Яроміч. Члени комісії – к.військ.н., доцент, професор кафедри менеджменту В. І. Паламарчук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій М. О. Міхляєв, секретар комісії – провідний фахівець деканату менеджменту Антонченко Л. І.
Представлені до захисту дипломні роботи відповідали всім встановленим вимогам та мали практичну спрямованість.

В результаті захисту дипломних робіт здобувачі ступеню магістр отримали такі оцінки:
- «відмінно» - 5 студентів;
- «добре» - 6 студентів.
Колектив кафедри бажає випускникам успіхів у професійній діяльності!

10 лютого 2018 року


10 лютого 2018 року розпочала свою роботу державна екзаменаційна комісія по прийому державного екзамену студентів 3 курсу заочної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека». Державна комісія, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 3, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ОДАУ – Запша Г. М. Заступник голови комісії – к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту організацій С.А. Яроміч. Члени комісії – к.військ.н., доцент, професор кафедри менеджменту В. І. Паламарчук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій М. О. Міхляєв, секретар комісії – провідний фахівець деканату менеджменту Антонченко Л. І. Робота ДЕК відзначена високим організаційним рівнем та відтворенням конструктивного клімату.
В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:
- «відмінно» - 9 студентів;
- «добре» - 8 студентів;
- «задовільно» - 1 студент.
Бажаємо щасливого захисту магістерських робіт!

09 лютого 2018 року


09 лютого 2018 року розпочала свою роботу державна екзаменаційна комісія по прийому державного екзамену студентів 2 курсу денної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека» . Державна комісія, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 4, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств ОНПУ – Бельтюков Є. А. Заступник голови комісії – к.е.н., доцент, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Н.Е. Красностанова. Члени комісії – д.е.н., ст.н.с., професор кафедри менеджменту В.Ф. Горячук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій О.В. Журавель, секретар комісії – старший викладач кафедри менеджменту М.В. Томашевська. Робота ДЕК відзначена високим організаційним рівнем та відтворенням конструктивного клімату.
В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:
- «відмінно» - 5 студентів;
- «добре» - 10 студентів;
- «задовільно» - 3 студента.
Бажаємо щасливого захисту магістерських робіт!

07 лютого 2018 року

07 лютого 2018 року відбувся перший день захисту магістерських робіт студентів 2 курсу заочної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент)» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека». Державна комісія № 2, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 4, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств ОНПУ – Бельтюков Є. А.. Заступник голови комісії – к.е.н., доцент, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Н.Е. Красностанова. Члени комісії – д.е.н., ст.н.с., професор кафедри менеджменту В.Ф. Горячук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій О.В. Журавель, секретар комісії – старший викладач кафедри менеджменту М.В. Томашевська. Захист підтвердив високий рівень підготовки майбутніх фахівців та професіоналізм викладачів кафедри як керівників магістерських робіт. В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:

- «відмінно» - 6 студентів;
- «добре» - 4 студента.
Бажаємо успіху в професійні діяльності, добробуту і миру!

06 лютого 2018 року

06 лютого 2018 року відбувся перший день захисту магістерських робіт студентів 2 курсу заочної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент)» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека». Державна комісія № 2, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 4, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств ОНПУ – Бельтюков Є. А.. Заступник голови комісії – к.е.н., доцент, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Н.Е. Красностанова. Члени комісії – д.е.н., ст.н.с., професор кафедри менеджменту В.Ф. Горячук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій О.В. Журавель, секретар комісії – старший викладач кафедри менеджменту М.В. Томашевська. Захист підтвердив високий рівень підготовки майбутніх фахівців та професіоналізм викладачів кафедри як керівників магістерських робіт. В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:

- «відмінно» - 2 студента;
- «добре» - 7 студентів.
Бажаємо успіху в професійні діяльності, добробуту і миру!

02 лютого 2018 року

02 лютого 2018 року розпочала свою роботу державна екзаменаційна комісія по прийому державного екзамену студентів 2 курсу заочної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент)» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека». Державна комісія, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 4, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств ОНПУ – Бельтюков Є. АЗаступник голови комісії – к.е.н., доцент, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Н.Е. Красностанова. Члени комісії – д.е.н., ст.н.с., професор кафедри менеджменту В.Ф. Горячук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій О.В. Журавель, секретар комісії – старший викладач кафедри менеджменту М.В. Томашевська. Робота ДЕК пройшла на належному організаційному рівні в теплій та доброзичливій атмосфері. В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:

-«відмінно»- 6 студентів;
- «добре» - 12 студентів;
- «задовільно» - 1 студент.
Бажаємо щасливого захисту магістерських робіт!

Архів новин