Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Новини


18 грудня 2017 року

Проведено нараду у режимі відеоконференцзв’язку за участю регіональних інститутів державного управління Національної академії з питання запровадження в Національній академії та її регіональних інститутах системи програмного забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат.


9 листопада 2017 року

Третій науковий англомовний семінар "New insights in public administration"
(Нове розуміння публічного управління)

Третій щорічний науковий семінар "New insights in public administration" (Нове розуміння публічного управління) кафедри української та іноземних мов розпочався вітальними словами Попова М.П., першого заступника директора, Матвєєнко І.В., заступника начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури, які привітали його учасників, підкреслили значення вивчення іноземної мови у підготовці аспірантів - здобувачів ступеня доктора філософії, побажали активного використання навичок іншомовного спілкування в професійній та науковій діяльності. Семінар став завершальним етапом у вивченні навчальних дисциплін «Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування» та «Мистецтво комунікації та презентації наукових результатів іноземною мовою» для докторів філософії спеціальності 074 "Публічне управління і адміністрування". Тематика заходу розкривала напрямки дисертаційних досліджень аспірантів всіх форм навчання. Учасники семінару презентували актуальність, цілі, завдання, новизну та передбачувані результати своїх досліджень. Організатори семінару - завідувач кафедри Н.М.Колісніченко та доцент І.А.Пуленко підвели підсумки заходу, відзначили високий рівень володіння мовою всіх учасників та їх навички представлення своїх напрацювань.
08 листопада 2017 року

Відповідно до Плану-графіку проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління в аудиторії № 202 відбулося розширене засідання кафедри економічної та фінансової політики спільно з кафедрою публічного управління та регіоналістики щодо попередньої експретизи кандидатської дисертації Куспляк Г.І. «Механізми державного управління результативністю програм галузі капітального будівництва» (за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління). Згідно порядку денного було заслухано доповідь дисертанта за результатами дисертаційного дослідження, відгуки рецензентів: д.держ.упр., професора, завідувача кафедри публічного управління та регіоналістики Приходченко Л.Л.; д.держ.упр., професора, завідувача кафедри права і законотворчого процесу Марущака В.П.; д.держ.упр., професора, професора кафедри економічної та фінансової політики Миколайчука М.М. Представники професорсько-викладацького складу кафедри економічної та фінансової політики, а також кафедри публічного управління та регіоналістики прийняли активну участь в обговоренні результатів дисертаційного дослідження, надали зауваження та пропозиції щодо подальшої роботи. За результатами розширеного засідання кафедри було прийнято рішення рекомендувати кандидатську дисертацію Куспляк Г.І. для попереднього розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.


25 жовтня 2017 року

Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління протягом вересня-жовтня 2017 року було проведено попередню експертизу дисертаційних робіт аспірантів


17 жовтня 2017 року

Відбулися установчі збори аспірантів заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування». На зборах були присутні перший заступник директора Попов М.П., заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Матвєєнко І.В., провідний фахівець відділу з координації наукової роботи та докторантури Нагорна Г.О. Перший заступник директора Попов Микола Петрович привітав здобувачів вищої освіти зі вступом до аспірантури та побажав міцного здоров’я, успішного навчання та захисту майбутньої дисертаційної роботи. Матвєєнко І.В. поінформування аспірантів заочної форми навчання про організацію навчального процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, особливостями підготовки докторів філософії та правилами поселення і проживання у гуртожитку інституту.
ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління: 29 червня 2017 року відбулося розширене засідання кафедри державного управління і місцевого самоврядування з попередньої експертизи кандидатської дисертації Віліжінського В.М. на тему «Реформування системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням національних традицій врядування», науковий керівник к.держ.упр., доцент Попов М.П. (спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування).


Попередня експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 31 травня 2017 року о 12.00 в аудиторії № 213 відбулося розширене засідання кафедри державного управління і місцевого самоврядування спільно з кафедрою права і законотворчого процесу щодо попередньої експретизи кандидатської дисертації Даниленко С.А. «Взаємодія органів публічної влади і засобів масової інформації як механізм відкритості та прозорості влади» (за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління). Згідно порядку денного було заслухано доповідь дисертанта за результатами дисертаційного дослідження, відгуки рецензентів: д.держ.упр., професора, професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування Саханєнка С.Є.; д.держ.упр., професора, завідувача кафедри права і законотворчого процесу Марущака В.П.; к.держ.упр., доцента, доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування Піроженко Н.В. Представники професорсько-викладацького складу кафедр державного управління і місцевого самоврядування та права і законотворчого процесу взяли активну участь в обговоренні результатів дисертаційного дослідження, надали зауваження та пропозиції щодо подальшої роботи. За результатами розширеного засідання кафедри було прийнято рішення рекомендувати кандидатську дисертацію Даниленко С.А. для попереднього розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.


ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління протягом квітня було проведено попередню експертизу кандидатських дисертацій Гуненкової О.В., Лужецької Н.А., Нагорної Г.О.


РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 03 квітня 2017 року о 13.30 в аудиторії № 305 відбулося розширене засідання кафедри української та іноземних мов спільно з кафедрою регіональної політики та публічного адміністрування з попереднього захисту кандидатської дисертації Войновського М.М. «Організаційно-правові засади забезпечення інституційної спроможності місцевого самоврядування в Україні» (за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування).
День відкритих дверей!

25 березня 2017 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшов День відкритих дверей, зокрема щодо прийому до докторантури та аспірантури.Аспірантські слухання

З листопада 2016 р. по лютий 2017 р. було проведено аспірантські слухання за участю заступника директора з наукової-роботи, сектору підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, аспірантів, здобувачів, наукових керівників, завідувачів кафедр, викладачів, провідних науковців Інституту, на яких було представлено результати дисертаційних досліджень наступних аспірантів:

Архів новин